Serwis poświęcony spotkaniom młodzieży polskiej i izraelskiej w szkołach w Lublinie i regionie.

Serwis poświęcony spotkaniom młodzieży polskiej i izraelskiej w szkołach w Lublinie i regionie.

Teatr NN

Projekt PORTALublin


Osoba odpowiedzialna za projekt: Izabela Czumak, Milena Migut
Instytucja odpowiedzialna za projekt: Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
Czas trwania: 04.01.2010 - 28.05.2010

Opis projektu:

W ramach projektu powstał portal społecznościowy dla uczniów i nauczycieli szkół lubelskich i izraelskich, którego zadaniem jest pomoc w nawiązaniu współpracy prowadzącej do spotkania młodzieży z obu krajów podczas wizyt Izraelczyków w Lublinie.

Portal ma służyć upowszechnianiu innowacyjnego programu warsztatów edukacji międzykulturowej dla młodzieży oraz szkoleń dla moderatorów spotkań polsko-izraelskich. Umożliwia przetestowanie nowego podejścia do spotkań polsko-izraelskich, polegającego na kontynuacji partnerstwa po warsztatach na poziomie nauczycieli, klas i uczniów, rozwijających umiejętności społeczno-komunikacyjne za pomocą nowych mediów. Portal działa także przeciw poczuciu peryferyjności i wykluczenia z ważnych wydarzeń społeczno-kulturowych uczniów z Lubelszczyzny.

    

Projekt był pomyślany jako wypełniający lukę między skostniałą formułą spotkań polsko-izraelskich (szkolne akademie) a potrzebą autentycznego kontaktu, realizującą się także przy pomocy bliskim młodzieży wirtualnych narzędzi komunikacji. Umożliwi osobisty, twórczy dialog wokół wspólnego dziedzictwa.
Koordynatorką projektu była Milena Migut.

Projekt PORTALublin zrealizowano w 2010 roku przy wsparciu programu Akademia Orange. 

      
Projekt PORTALublin jest obecnie kontynuowany jako projekt Brama. Spotkania polsko-żydowskie jako działanie Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" wpisujące się w program międzynarodowych spotkań młodzieży z Lublina i Lubelszczyzny ze swoimi rówieśnikami z różnych krajów. Szczególna rolę w tym działaniu pełnią spotkania z młodzieżą żydowską.

 

Działania w ramach projektu

 • Spotkanie
 • Projekcja multimedialna
 • Szkolenie
 • Warsztaty dla dorosłych
 • Warsztaty dla młodzieży
 • Wycieczka
 • Wystawa

Środowisko docelowe

 • Młodzież
 • Miasto
 • Miasteczko

Działanie środowiskowe w ramach projektu

 • Edukacja

Oddziaływanie poprzez

 • Fotografia
 • Internet

Status projektu: Zakończony

Miejsce realizacji projektu:  Szkoły średnie w Lublinie i na Lubelszczyźnie

Województwo: Lubelskie
Miejscowość: Lublin
Strona www: http://www.brama.teatrnn.pl
E-mail: [email protected]
Telefon: 81 532 58 67
IFrame