Serwis poświęcony spotkaniom młodzieży polskiej i izraelskiej w szkołach w Lublinie i regionie.

Serwis poświęcony spotkaniom młodzieży polskiej i izraelskiej w szkołach w Lublinie i regionie.

Teatr NN

Organizacja spotkania polsko-żydowskiego w szkole

  • Kontekst przyjazdów grup młodzieży żydowskiej do Polski
  • Ochrona grup żydowskich w Polsce
  • Przebieg spotkania młodzieży polskiej i żydowskiej
  • Uroczystości upamiętniające ofiary Zagłady jako element spotkań młodzieżowych

 

Organizacja spotkania polsko-żydowskiego w szkole

Spis treści

[RozwińZwiń]

Czym są spotkania polsko-żydowskie w szkołach?Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Spotkania to jednodniowe wizyty w polskich szkołach młodzieży żydowskiej z Izraela lub USA.Młodzi Polacy i Żydzi spotykają się najczęściej w szkołach. Forma takich spotkań może być różna, zazwyczaj dostosowana jest do możliwości czasowych i organizacyjnych grupy młodzieży żydowskiej.

Młodzi Polacy i Żydzi mogą spędzić ze sobą kilka godzin lub cały dzień. W miarę możliwości mogą również wspólnie jeść posiłki, a także spędzać czas wolny. Możliwe jest także dołączenie się Polaków do obchodzonych przez młodzież żydowską uroczystości upamiętniających ofiary Zagłady,  organizowanych w Miejscach Pamięci (w Lublinie jest to Państwowe Muzeum na Majdanku).

Praktyka spotkań polsko-żydowskich wskazuje, że szkoły w dużej mierze starają się realizować je bezkosztowo. Spotkania jednodniowe w polskiej szkole nie wymagają dodatkowego nakładu finansowego.

 

Kontekst przyjazdów grup żydowskich do Polski i LublinaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Przyjazdy młodzieży żydowskiej do Polski są elementem programu edukacyjnego Państwa Izraela. Uczniowie wszystkich izraelskich szkół średnich mają możliwość wzięcia udziału w wyjeździe do Polski, koszty takiego wyjazdu w całości są pokrywane przez rodziny uczniów. Izraelczycy przed wyjazdem uczestniczą w półrocznym kursie przygotowującym ich do wyjazdu,  w ramach którego prowadzone są wykłady, zajęcia historyczne,  poszukiwania genealogiczne uczniów i spotkania ze Świadkami Historii.

Przyjazd Izraelczyków do Polski trwa do 10 dni i obejmuje najczęściej Warszawę, Lublin i  Kraków oraz okolice tych miast. Głównym celem podróży młodzieży żydowskiej do Polski jest poznanie historii  i kultury tego kraju w kontekście polsko-żydowskiego życia, które toczyło się w nim do drugiej wojny światowej. Nierzadko przodkowie uczniów mieszkali do wojny w Polsce.  Bardzo ważnym elementem wizyt jest odwiedzenie miejsc pamięci bezpośrednio związanych z Zagładą Żydów, takich jak Państwowe Muzeum na Majdanku, Miejsce Pamięci w Bełżcu.

Program przyjazdów młodzieży żydowskiej do Polski obejmuje także edukację na temat naszego kraju z perspektywy współczesnej i w tym kontekście bardzo ważne są spotkania Izraelczyków z Polakami w szkołach. W czasie swojego pobytu w Polsce Izraelczycy mogą spotkać się z Polakami w jednej szkole, najczęściej są wizyty mające charakter trwałego partnerstwa między szkołami, czyli corocznych spotkań. Podczas ewaluacji wyjazdów do Polski, młodzież żydowska najczęściej mówi o tych spotkaniach jako najważniejszej części wizyty w Polsce.

 

Ochrona i bezpieczeństwo grup żydowskichBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Zorganizowanym wizytom grup młodzieży żydowskiej w Polsce towarzyszy ochrona w postaci kilku osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo młodzieży w czasie pobytu i podróży, czasem także policja. Obecność ochrony w polskich szkołach i kontrola tych szkół wynika ze standardów bezpieczeństwa publicznego panujących w Izraelu, które znacznie różnią się od stosowanych w Polsce. Zachęcamy do traktowania działań służb ochrony jako rutynowych i nie będących oznaką niechęci czy braku zaufania izraelskich delegacji wobec Polaków.

 

Przebieg spotkaniaBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Przykładowy program spotkania obejmuje:

  • powitanie młodzieży żydowskiej w szkole
  • warsztaty integracyjno-edukacyjne w grupach około 25-osobowych
  • wspólne zabawy
  • pożegnanie młodzieży żydowskiej
  • (opcjonalnie) udział w uroczystościach upamiętniających ofiary Zagłady

 

Organizacja spotkań dla młodzieży z Lublina i z młodzieżą żydowską przebiega w różny sposób i dostosowana jest często do programów grup odwiedzających Lubelszczyznę. W zależności od tego, ile czasu dana grupa planuje spędzić w Lublinie możliwe są różne formy współpracy: spotkanie w szkole i warsztaty lub kilkudniowa wymiana międzynarodowa.

Najczęstszą formą spotkań młodzieży żydowskiej z młodzieżą polską są  półtoragodzinne warsztaty integracyjno-edukacyjne, organizowane w szkołach. Spotkanie prowadzone jest w języku angielskim przez nauczyciela lub inną przygotowaną do tego osobę (np. moderatora, ucznia) w polsko-żydowskich grupach nie przekraczających 30 osób.

Zajęcia warsztatowe mają na celu przede wszystkim ułatwienie kontaktu młodym Polakom i Żydom. Wspólna praca nad materiałem warsztatowym służy przełamaniu bariery obcości, a zabawowa forma ćwiczeń pomaga w nawiązaniu rozmowy o codziennym życiu młodych ludzi.

Wychodząc naprzeciw potrzebom lubelskich szkół, Ośrodek opracował przykładowe scenariusze zajęć warsztatowych o różnej tematyce. Warsztaty mają formę serii krótkich ciekawych ćwiczeń, angażujących międzynarodową grupę we wspólną pracę, sprzyjającą integracji. Scenariusze zawierają potrzebne do ich przeprowadzenia materiały edukacyjne w wersji polskiej, angielskiej i hebrajskiej.

 

Wspólne obchodzenie uroczystości upamiętniających ofiary ZagładyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Każda grupa młodzieży żydowskiej ma w programie swojej wizyty w Polsce odwiedzenie miejsc pamięci (w Lublinie najczęściej jest to Majdanek), połączone z uroczystym upamiętnieniem ofiar Zagłady. Gorąco zachęcamy szkoły polskie, które goszczą grupy żydowskie do deklarowania zagranicznym partnerom chęci włączenia się w te uroczystości i przygotowania części programu. Charakter tych uroczystości jest często emocjonalny; obecność młodzieży polskiej ma duże znaczenie zarówno dla Żydów, jak i dla samych Polaków.