Serwis poświęcony spotkaniom młodzieży polskiej i izraelskiej w szkołach w Lublinie i regionie.

Serwis poświęcony spotkaniom młodzieży polskiej i izraelskiej w szkołach w Lublinie i regionie.

Teatr NN

O wymianie

  • O wymianach polsko-izraelskich
  • Dobre przykłady szkół lubelskich, które prowadzą wymianę 
  • Informacje o programach grantowych na wsparcie projektu wymiany

 

O wymianie

Spis treści

[RozwińZwiń]

Czym różni się wymiana polsko-izraelska od spotkań młodzieży?Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Wymiany to kilkudniowe lub dłuższe wyjazdy młodzieży z Izraela do Polski i z Polski do Izraela.

Ich celem jest długotrwałe zawiązanie więzi między Polakami i Izraelczykami, poznanie kultury i tradycji krajów, w których żyją obie społeczności, a także umożliwienie wzajemnego zrozumienia i przezwyciężenia obustronnych stereotypów poprzez pozytywny kontakt i długotrwałą współpracę.

Wymiany są często kontynuacją nawiązanej wcześniej współpracy między szkołami partnerskim, podtrzymywanej w ramach jednodniowych spotkań młodzieży polskiej i żydowskiej prowadzonych w polskich szkołach.

Program wymiany jest tworzony wspólnie przez szkoły z Polski i Izraela i zależy od indywidualnych potrzeb grup, tego gdzie znajduje się ich miejse docelowe pobytu w danym kraju oraz specyfiki szkoły.

Elementem wymian może być zakwaterowanie Polaków w rodzinach swoich izraelskich rówieśników i Izraelczyków w rodzinach polskich kolegów. W takich przypadkach praktyką jest pokrywanie kosztów pobytu przez gospodarzy, natomiast kosztów przelotu przez gości. Jeśli uczniowie nocują w hotelach, koszt pobytu leży po stronie gości. Co roku Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza konkursy na dofinansowanie wymian polsko-izraelskich.

 

Programy grantowe na współpracę polsko-izraelskąBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Pomoc finansową można uzyskać ubiegając się o granty Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz innych instytucji.

 

Dobre przykłady współpracyBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W Lublinie współpraca ze szkołami z Izraela odbywa się głównie w formie jednodniowych spotkań młodzieży. Rzadziej realizowaną formą współpracy jest organizacja długoterminowych wymian, polegających na przyjazdach młodzieży izraelskiej do szkoły partnerskiej w Polsce, a następnie rewizycie młodzieży lubelskiej w Izraelu. Tym bardziej cenne jest doświadczenie tych szkół, które uczestniczą w takich programach.

W Lublinie wymianę międzynarodową ze szkołami z Izraela prowadzą:

  • II LO im. Hetmana Zamoyskiego ze szkołą z Rishon LeZion (miasto partnerskie Lublina)
  • III LO im. Unii Lubelskiej z Igal Alon High School z Rishon LeZion
  • IX LO im. M. Kopernika z Ostrovsky High School z Ra'anana
  • Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów ze szkołą Dror w Lev Hasharon