Serwis poświęcony spotkaniom młodzieży polskiej i izraelskiej w szkołach w Lublinie i regionie.

Serwis poświęcony spotkaniom młodzieży polskiej i izraelskiej w szkołach w Lublinie i regionie.

Teatr NN

Misją Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" jest pomoc szkołom i nauczycielom w Lublinie i regionie w nawiązywaniu współpracy ze szkołami partnerskimi w Izraelu oraz w organizacji spotkań młodzieży polskiej i żydowskiej.

 

Program i pakiet edukacyjny

Jesteśmy autorem programu edukacyjnego dla szkół angażujących się w spotkania polsko-żydowskie, w ramach którego prowadzone są:

 

  • szkolenia dla moderatorów spotkań polsko-żydowskich
  • zajęcia warsztatowe dla grup polsko-żydowskich z trójjęzycznymi materiałami edukacyjnymi
  • zajęcia przygotowujące młodzież polską do spotkań polsko-żydowskich
  • szkolenia dla nauczycieli w zakresie nauczania o żydowskim dziedzictwie kulturowym Lubelszczyzny oraz edukacji o Holokauście

 

W ramach pakietu edukacyjnego zostały udostępnione scenariusze warsztatów oraz materiały szkoleniowe dla moderatorów spotkań polsko-żydowskich.

 

Prowadzący spotkania polsko-żydowskie

Uczestnicy spotkań polsko-żydowskich