Brama. Pracownia Edukacji i Animacji prowadzi działania edukacyjne związane z żydowskim dziedzictwem historycznym i kulturowym Lublina i Lubelszczyzny.

Brama. Pracownia Edukacji i Animacji prowadzi działania edukacyjne związane z żydowskim dziedzictwem historycznym i kulturowym Lublina i Lubelszczyzny.

Teatr NN

Wystawa „Lublin. Pamięć Miejsca”. Wejścia ulgowe i bezpłatne

Bilety ulgowe przysługują:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

 • uczniom,
 • studentom do 26 roku życia,
 • emerytom,
 • kombatantom i weteranom wojennym,
 • posiadaczom Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny,
 • osobom z niepełnosprawnością,
 • posiadaczom Karty Polaka,
 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami", odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" lub wyróżnionym tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej" (Ustawa z dnia 29.05.2013 roku o „- o zmianie ustawy o
  uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy o muzeach.).

Wstęp bezpłatny przysługuje:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

 • opiekunowi zorganizowanej grupy szkolnej w wymiarze 1 opiekun + 10 zwiedzających,
 • posiadaczom Karty Rodzina 3 + ,
 • opiekunowi osoby z niepełnosprawnością,
 • Honorowym Obywatelom Miasta,
 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis (Ustawa z dnia 29.05.2013 roku o „- o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy o muzeach.),
 • osobom i grupom, które uzyskają zgodę dyrektora Ośrodka na wejście bezpłatne (np. zniesienie opłaty dla grup szkolnych ze względu na sytuację finansową uczniów, oficjalni goście Ośrodka).