Brama. Pracownia Edukacji i Animacji prowadzi działania edukacyjne związane z żydowskim dziedzictwem historycznym i kulturowym Lublina i Lubelszczyzny.

Brama. Pracownia Edukacji i Animacji prowadzi działania edukacyjne związane z żydowskim dziedzictwem historycznym i kulturowym Lublina i Lubelszczyzny.

Teatr NN
Mieszkańcy sztetla - warsztat antydyskryminacyjny

Mieszkańcy sztetla - warsztat antydyskryminacyjny

Koncepcja warsztatu opiera się na pokazaniu kultury sztetl jako wspólnego dziedzictwa Polaków i Żydów oraz zwróceniu   uwagi   uczestników   na   wielowiekową   sąsiedzką   współ-egzystencję   przedstawicieli   różnych narodowości: Polaków, Żydów, Ukraińców, Białorusinów, Niemców, etc. Różnorodność świata sztetli może stać się   inspiracją   i   wzorem   także dzisiaj   przy   budowaniu   współczesnego   społeczeństwa wielokulturowego   oraz punktem wyjścia do rozmowy na temat zwalczania stereotypów.

dla kogo: szkoła średnia
czas: 90 min.
miejsce: Brama Grodzka, ul. Grodzka 21

Czytaj więcej

Podróż do sztetla z I.B. Singerem. Obraz wielokulturowych miasteczek wschodniej Polski przed II wojną światową

Podróż do sztetla z I.B. Singerem. Obraz wielokulturowych miasteczek wschodniej Polski przed II wojną światową

Uczestnicy warsztatu odbywają symboliczną podróż po sztetlach (jid.: miasteczko) Lubelszczyzny, w trakcie której poznają ich mieszkańców, topografię oraz różne aspekty codzienności. Przewodnikiem w tej podróży jest Izaak Baszewis Singer, związany z Lubelszczyzną pisarz żydowski, laureat Nagrody Nobla, w którego twórczości można znaleźć niezwykły opis sztetli naszego regionu.

dla kogo: klasy 6-8, szkoła średnia
czas: 90 min.
miejsce: Brama Grodzka, ul. Grodzka 21

Czytaj więcej

Cennik

Warsztaty mogą być przeprowadzone w Bramie Grodzkiej lub w szkole. Koszty uczestnictwa są następujące:

  • warsztaty w języku polskim: 10 zł / os.
  • warsztaty w języku obcym (angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim): 20 zł / os.

Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja pod numerem telefonu: /081/ 532 58 67 lub pocztą elektroniczną [email protected]

 

Scenariusze warsztatów wraz z potrzebnymi materiałami można również pobrać bezpłatnie z zasobów Biblioteki Multimedialnej i przeprowadzić samodzielnie.