Brama. Pracownia Edukacji i Animacji prowadzi działania edukacyjne związane z żydowskim dziedzictwem historycznym i kulturowym Lublina i Lubelszczyzny.

Brama. Pracownia Edukacji i Animacji prowadzi działania edukacyjne związane z żydowskim dziedzictwem historycznym i kulturowym Lublina i Lubelszczyzny.

Teatr NN
Z pamiętnika Karola i Chany. Współistnienie dwóch kultur w jednym mieście

Z pamiętnika Karola i Chany. Współistnienie dwóch kultur w jednym mieście

Warsztat wprowadzający do wiedzy o kulturze Żydów w kontekście historii lubelskiej społeczności żydowskiej. Uczestnicy rozpoznają ślady przeszłości na podstawie przedwojennych zdjęć, planu miasta i fragmentów wspomnień. Warsztat porządkuje i rozwija wiedzę uczestników o kulturze i tradycji żydowskiej przy wykorzystaniu wielkoformatowej gry planszowej tworzonej przez samych uczestników. Młodzież ma okazję zetknąć się z podstawowymi informacjami na temat świąt i tradycji żydowskiej, alfabetu hebrajskiego oraz państwa Izrael.

dla kogo: klasy 6-8
czas: 90 min.
miejsce: Brama Grodzka, ul. Grodzka 21

Jedna     Brama - Dwa Święta. Wokół Chanuki i Bożego Narodzenia

Jedna Brama - Dwa Święta. Wokół Chanuki i Bożego Narodzenia

Warsztat nawiązujący do wspólnej polsko-żydowskiej historii Lublina przez pryzmat dwóch, przypadających w zbliżonym czasie świąt – żydowskiej Chanuki i chrześcijańskiego Bożego Narodzenia. Koncepcja warsztatu odnosi się do symbolicznego znaczenia Bramy Grodzkiej jako miejsca spotkania dwóch religii, przez wieki łączącego ludzi mieszkających po obu jej stronach – niezależnie od tego, czy w czasie świąt zapalali w swoich domach świece na świeczniku chanukowym, czy gromadzili się przy wigilijnym stole. Młodzież uczy się rozpoznawać podobieństwa i różnice pomiędzy religiami, poznając tradycyjne potrawy, obrzędy i opowieści charakteryzujące te dwa święta.

dla kogo: klasy 1-6
czas: 90 min.
miejsce: Brama Grodzka, ul. Grodzka 21

Czytaj więcej

Gra miejska. W poszukiwaniu nieistniejącego miasta

Gra miejska. W poszukiwaniu nieistniejącego miasta

Formuła gry miejskiej pozwala na ulokowanie dawnego Miasta Żydowskiego w przestrzeni dzisiejszego Lublina. Uczestnicy, spacerując wokół studzienki – jedynej materialnej pozostałości po nieistniejącej żydowskiej dzielnicy rozpoznają ślady przeszłości na przekształconym obszarze dzisiejszego Podzamcza. Obszar gry obejmuje cztery lokacje:

1. Wzgórze Czwartkowe - Panorama dzielnicy żydowskiej ze wzgórza
2. Podnóże Zamku Lubelskiego - Miejsce po Synagodze Maharszala
3. Tarasy Zamkowe - Panorama dzielnicy żydowskiej od strony ul. Krawieckiej
4. Ulica Lubartowska - Dom Róży Fiszman-Sznajdman

Podczas gry uczestnicy przechodzą przez wszystkie lokacje, otrzymują instrukcje dotyczące zadań do wykonania i następnych kroków w grze. Korzystają przy tym z różnego typu materiałów: fotografia, literatura, plany przedwojennego Lublina nałożone na współczesną mapę.

dla kogo: klasy 6-8, szkoła średnia
czas: 90-120 min.
miejsce: Podzamcze

Czytaj więcej

“Niech dusza jego związana będzie w węzełku życia”. Czytanie cmentarza żydowskiego

“Niech dusza jego związana będzie w węzełku życia”. Czytanie cmentarza żydowskiego

Warsztat składa się z 2 części.

Najpierw uczestnicy spotykają się w Bramie Grodzkiej, gdzie przybliżane są im zagadnienia wprowadzające w tematykę żydowskiej tradycji grzebalnej oraz symbolikę inskrypcji nagrobnych.

Następnie przechodzą na stary cmentarz żydowski przy ul. Kalinowszczyzna, gdzie mają okazję zapoznać się z hebrajskimi inskrypcjami nagrobnymi na starych macewach zachowanych na cmentarzu. Przy tej okazji poznają historie wybitnych uczonych i mędrców żydowskich, którzy przez wieki wywarli wielki wpływ na kształtowanie się żydowskiego życia religijno-kulturalnego w Lublinie.

dla kogo: klasy 6-8, szkoła średnia
czas: 90-120 min.
miejsce: Brama Grodzka, ul. Grodzka 21 / stary cmentarz żydowski w Lublinie

Czytaj więcej

Warsztat biograficzny. Opowieści z Bramy

Warsztat biograficzny. Opowieści z Bramy

Warsztat stanowi próbę spojrzenia na sytuację społeczno-historyczną Żydów w powojennej Polsce, zwłaszcza w Lublinie i na Lubelszczyźnie, oraz zjawisko powojennej emigracji żydowskiej z Polski, poprzez losy konkretnych osób. Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z biografiami dziewięciu osób, związanych z przed- i powojenną historią Lublina i regionu: Nimroda Ariava, Tomsza Blatta, Adama Bromberga, Róży Fiszman-Sznajdman, Anny Langfus, Krystyny Modrzewskiej, Dawida Sztokfisza, Nechamy Tec, Symchy Wajsa. Ich indywidualne historie pokazują złożoność powojennych losów lubelskich Żydów - powroty do rodzinnego miasta, emigrację w pierwszych latach po wojnie czy doświadczenie indywidualnego i państwowego antysemityzmu w 1968 roku. Doświadczenie Holokaustu odbija się w wielu podejmowanych przez nich działaniach - twórczości literackiej i naukowej, działalności społecznej oraz dążeniu do podtrzymywania pamięci o przedwojennym świecie lubelskich Żydów.

dla kogo: szkoła średnia
czas: 90 min.
miejsce: Brama Grodzka, ul. Grodzka 21

Cennik

Warsztaty mogą być przeprowadzone w Bramie Grodzkiej lub w szkole. Koszty uczestnictwa są następujące:

  • warsztaty w języku polskim: ulgowy 10 zł / os., normalny 15 zł / os. 
  • warsztaty w języku obcym (angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim): ulgowy 20 zł / os., normalny 25 zł / os. 

Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja pod numerem telefonu: /081/ 532 58 67 lub pocztą elektroniczną [email protected]

 

Wszystkie scenariusze warsztatów wraz z potrzebnymi materiałami można również pobrać bezpłatnie z zasobów Biblioteki Multimedialnej i przeprowadzić samodzielnie.