Brama. Pracownia Edukacji i Animacji prowadzi działania edukacyjne związane z żydowskim dziedzictwem historycznym i kulturowym Lublina i Lubelszczyzny.

Brama. Pracownia Edukacji i Animacji prowadzi działania edukacyjne związane z żydowskim dziedzictwem historycznym i kulturowym Lublina i Lubelszczyzny.

Teatr NN
Listy do Henia

Listy do Henia

Na podstawie materiałów dokumentalnych i ikonograficznych (zdjęcia, dokumenty) dotyczących historii lubelskiej rodziny Żytomirskich, uczestnicy warsztatu zapoznają się z losami ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej. Historia Henia Żytomirskiego, żydowskiego chłopca urodzonego przed wojną w Lublinie, umożliwia uczestnikom warsztatów zapoznanie się z życiem jego i jego rodziny w okresie przed wojną oraz ukazuje kolejne etapy Zagłady. Warsztat kończy się pisaniem listów do Henia Żytomirskiego, który zginął prawdopodobnie na Majdanku. Zajęcia uczą tolerancji i szacunku do drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie.

Warsztat prowadzony jest również w wersji dla dziennikarzy gazetek szkolnych.

dla kogo: klasy 6-8, szkoła średnia
czas: 90 min.
miejsce: Brama Grodzka, ul. Grodzka 21

Czytaj więcej

„Wspomnienie tej dzielnicy, kiedyś tak pełnej ludzi, to puste ulice, po których fruwały tumany pierza, jak śnieg…”. Likwidacja getta na Podzamczu

„Wspomnienie tej dzielnicy, kiedyś tak pełnej ludzi, to puste ulice, po których fruwały tumany pierza, jak śnieg…”. Likwidacja getta na Podzamczu

Uczestnicy zwiedzając wystawę „Lublin. Pamięć Miejsca” w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”, zapoznają się z historią przedwojennego, polsko-żydowskiego Lublina. Następnie przy wykorzystaniu materiałów źródłowych – fragmentów dziennika Idy Gliksztajn, fotografii oraz wspomnianej listy ponad 4500 nazwisk mieszkańców getta – uczestnicy wprowadzani są w tematykę Zagłady, ukazanej w perspektywie pojedynczych osób. Pod koniec uczestnicy projektują imienne wizytówki na drzwi dla wybranych osób z listy mieszkańców getta. Jest to akt wymagający indywidualnego poznawczego i twórczego zaangażowania, a także próba symbolicznego przywrócenia tożsamości ludziom, którzy podczas wojny zostali skazani na zapomnienie.

dla kogo: klasy 7-8, szkoła średnia
czas: 90 min.
miejsce: Brama Grodzka, ul. Grodzka 21

Czytaj więcej

„Musicie przekazać tę historię dalej…” Historia powstania więźniów w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze

„Musicie przekazać tę historię dalej…” Historia powstania więźniów w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze

Warsztat historyczny poruszający tematykę Holokaustu poprzez omówienie okoliczności powstania zorganizowanego przez więźniów w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze, które wybuchło 14 października 1943 roku.

Powstanie to było bezprecedensowym wydarzeniem w historii Holokaustu: w jego efekcie z obozu zbiegło 320 Żydów, z czego 150 udało się przeżyć do końca wojny.

Jednymi z ostatnich byłych więźniów obozu w Sobiborze, są Tomasz Tovi Blatt i Philip Bialowitz. W trakcie warsztatu uczestnicy zapoznają się z fragmentami ich wspomnień, które m. in. opisują warunki życia w obozie, przeżycia więźniów oraz emocje i wartości, które wyznaczały ich postępowanie. Głos świadków wydarzeń sprzed 70 lat pobudza do refleksji na temat znaczenia podtrzymania Pamięci.

dla kogo: klasy 7-8, szkoła średnia
czas: 90 min.
miejsce: Brama Grodzka, ul. Grodzka 21

Czytaj więcej

Cennik

Warsztaty mogą być przeprowadzone w Bramie Grodzkiej lub w szkole. Koszty uczestnictwa są następujące:

  • warsztaty w języku polskim: ulgowy 15 zł / os., normalny 30 zł / os. 
  • warsztaty w języku angielskim: ulgowy 35 zł / os., normalny 45 zł / os. 

Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja pod numerem telefonu: /081/ 532 58 67 lub pocztą elektroniczną [email protected]

 

Wszystkie scenariusze warsztatów wraz z potrzebnymi materiałami można również pobrać bezpłatnie z zasobów Biblioteki Multimedialnej i przeprowadzić samodzielnie.