Brama. Pracownia Edukacji i Animacji prowadzi działania edukacyjne związane z żydowskim dziedzictwem historycznym i kulturowym Lublina i Lubelszczyzny.

Brama. Pracownia Edukacji i Animacji prowadzi działania edukacyjne związane z żydowskim dziedzictwem historycznym i kulturowym Lublina i Lubelszczyzny.

Teatr NN

Oferta edukacyjna 2022

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zaprasza Nauczycieli i Nauczycielki do zapoznania się z ofertą edukacyjną na semestr letni 2022. Oferta skierowana jest do Uczennic i Uczniów szkół średnich oraz szkół podstawowych (po wcześniejszych ustaleniach z organizatorami).

Spis treści

[RozwińZwiń]

Edukacja o Sprawiedliwych wśród Narodów ŚwiataBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

6 marca 2022 – Europejski Dzień Pamięci o SprawiedliwychBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych jest okazją do przywołania historii ludzi, którzy z narażeniem własnego życia ratowali innych oraz występowali w obronie ludzkiej godności w okresie totalitaryzmu nazistowskiego i komunistycznego, a także historii osób aktywnie przeciwstawiających się wszelkim zbrodniom przeciwko ludzkości.

W Polsce najbardziej czytelnym  przykładem takich postaw są Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, którzy w czasie II wojny światowej zdecydowali się udzielić pomocy prześladowanym Żydom. Refleksja nad postawami Sprawiedliwych pozwala docenić takie wartości jak prawość i odwaga, bezinteresowność i współczucie oraz otwartość na Innego.

Oferta edukacyjna

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach on-line/stacjonarnych, które przybliżą uczennicom i uczniom temat Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w kontekście relacji polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej oraz pracy z pamięcią. 

Warsztat prowadzony jest w oparciu o wystawę „Lublin. Pamięć Miejsca” oraz wybrane relacje Ratujących i Ocalonych z terenu Lubelszczyzny, pochodzące z Archiwum Historii Mówionej Ośrodka.

Czas trwania warsztatu: 

  • online: 30-45 min. 
  • stacjonarne (w Ośrodku): 90 min.

Terminy

Wszystkie zajęcia są bezpłatne i odbywać się będą w terminie 7–11 marca 2022.

Zainteresowane nauczycielki i nauczycieli prosimy o zgłoszenia do 4 marca 2022. 

Ilość grup ograniczona.

Informacje i zgłoszenia

Dominika Majuk, [email protected] 

Edukacja o Zagładzie – 80. rocznica akcji „Reinhardt”Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

16 marca 2022 – Misterium Światła i Ciemności.
Upamiętnienie likwidacji getta na PodzamczuBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W nocy z 16 na 17 marca 1942 roku rozpoczęła się likwidacja getta na lubelskim Podzamczu. Wówczas odjechał pierwszy, liczący 1,4 tys. osób, transport do obozu zagłady w Bełżcu. Do połowy kwietnia 1942 roku wysłano tam ponad 28 tys. żydowskich dzieci, kobiet i mężczyzn, mieszkańców Lublina. Datę 16 marca uznaje się za początek akcji „Reinhardt” – zagłady ludności żydowskiej na obszarze Generalnego Gubernatorstwa.

Aby upamiętnić 80. rocznicę tych wydarzeń zapraszamy do udziału w Misterium Światła i Ciemności, które odbędzie się 16 marca 2022 r. od godz. 17.30 w Bramie Grodzkiej, z możliwością uczestnictwa online. Podczas Misterium odczytywane będą nazwiska ofiar Zagłady z Lublina. O godz. 18.30 na terenie byłej dzielnicy żydowskiej zostanie wygaszone oświetlenie. Wydarzenie transmitowane będzie w Internecie.

Oferta edukacyjna

Warsztat on-line

przybliżający temat likwidacji lubelskiego getta, bazując na prezentacji wystawy 3D „Lublin. Pamięć Miejsca”. Na zakończenie spotkania młodzież zostanie poproszona o odczytanie wybranych nazwisk osób z ostatniego spisu mieszkańców getta.

Czas: 30–45 min.

Spacer

Granice getta na Podzamczu, to spacer przybliżający topografię przedwojennej dzielnicy żydowskiej oraz lubelskiego getta. Młodzież dowie się o przebiegu likwidacji getta oraz miejscach upamiętniających jego mieszkańców.

Czas: 1 h.

Marsz Pamięci

Droga na Umschlagplatz to marsz pamięci trasą, którą prowadzona była ludność żydowska na rampę kolejową, znajdującą się na terenie rzeźni miejskiej przy ulicy Zimnej. Kolumny osób prowadzono ulicami: Ruską, Kalinowszczyzna, Turystyczną. Młodzież dowie się o przebiegu likwidacji getta na Podzamczu oraz zapozna się z Miejscem Pamięci – Lubelskim Umschlagplatzem, z którego wysyłane były transporty do obozu zagłady w Bełżcu.

Czas: 2 h.

Terminy

Wszystkie zajęcia są bezpłatne i odbywać się będą w terminie 10–16 marca 2022.

Zainteresowane nauczycielki i nauczycieli prosimy o zgłoszenia do 9 marca 2022 roku.

Ilość grup ograniczona.

Informacje i zgłoszenia

Bartosz Gajdzik, [email protected] 

24 marca 2022 – Marsz Pamięci.
Upamiętnienie likwidacji ochronki dla dzieci żydowskichBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W czasie likwidacji getta na Podzamczu, w marcu 1942 roku, około stu dzieci z żydowskiej ochronki przy ul. Grodzkiej 11 zostało wywiezionych przez niemiecką policję na teren nieczynnej kopalni piasku w obecnej dzielnicy Tatary, gdzie je rozstrzelano. Zginęły wtedy także trzy opiekunki: Anna Taubenfeld, Chana Kuperberg i panna Rechtman, które nie chciały opuścić dzieci.

W 80. rocznicę likwidacji ochronki Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zaprasza mieszkanki i mieszkańców Lublina do wspólnego upamiętnienia niewinnych ofiar Zagłady poprzez uczestnictwo w Marszu Pamięci, który odbędzie się 24 marca 2022 roku o godz. 13.00.

Oferta edukacyjna

Prezentacja on-line/stacjonarnie

Zapraszamy do wzięcia udziału w prezentacji on-line/stacjonarnie, przybliżającej temat tragicznej śmierci dzieci i ich opiekunek z sierocińca przy ul. Grodzkiej 11. W prezentacji wykorzystujemy relacje świadków tego wydarzenia oraz przedstawiamy działania upamiętniające dzieci i ich opiekunki. 

Czas trwania prezentacji: 30–45 min.

Marsz Pamięci

W dniu 24 marca o godz. 13.00 spod budynku dawnej ochronki przy ul. Grodzkiej 11 (obecnie siedziba Domu Kultury „Pod Akacją”) wyruszy Marsz Pamięci na miejsce śmierci dzieci i ich opiekunek w dzielnicy Tatary (róg ulicy Łęczyńskiej i Odlewniczej). 

Czas przejścia: ok. 50 minut. 

Terminy

Zajęcia są bezpłatne i odbywać się będą w terminie 17–24 marca 2022.

Zainteresowane nauczycielki i nauczycieli prosimy o zgłoszenia do 14 marca 2022 roku. 

Ilość grup ograniczona.

Informacje i zgłoszenia

Izabela Czumak, [email protected] 

22 kwietnia 2022 – Listy do Henia.
Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko LudzkościBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

W związku z obchodzonym 19 kwietnia Dniem Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom przeciwko Ludzkości, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie zaprasza do wspólnego działania artystyczno-edukacyjnego „Listy do Henia”. 

Jego celem jest opowiedzenie uczennicom  i uczniom szkół z Lublina i Lubelszczyzny, o Zagładzie lubelskich Żydów poprzez los jednego dziecka. Kiedy wybuchła II wojna światowa Henio Żytomirski miał 6 lat. Wiosną 1941 roku chłopiec wraz z rodziną musiał przenieść się do getta. Rok później rozpoczęła się Zagłada, a Henio podzielił los tysięcy lubelskich Żydów. Pisanie listu Henia jest indywidualnym aktem pamięci, który nabiera szczególnego znaczenia w 80. rocznicę akcji „Reinhardt”. 

W związku z przerwą świąteczną działania edukacyjne odbędą się w dniach 20-22.04.2022.

Oferta edukacyjna

Warsztaty online / stacjonarne (w Ośrodku)

20–22 kwietnia 2022.

Zapraszamy klasy do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach on-line/stacjonarnych „Listy do Henia” przybliżających historię Henia i rodziny Żytomirskich. Na zakończenie warsztatów młodzież zostanie poproszona o napisanie listu do Henia. 

Czas trwania warsztatu:

  • online: 30–45 min.
  • stacjonarny (w Ośrodku): 90 min.

Działanie artystyczno-edukacyjne w przestrzeni miasta

22 kwietnia 2022, godz. 12:00–13:00.

Spacer edukacyjny śladami Henia rozpocznie się przy Latarni Pamięci, następnie przejdzie do miejsc związanych z życiem Henia, a zakończy się przy Krakowskim Przedmieściu 64, gdzie w 1939 r. została wykonana ostatnia fotografia Henia. Tam uczniowie i uczennice będą mogli wysłać listy do Henia wrzucając je do skrzynki pocztowej Teatru NN.

Informacje i zgłoszenia

Zainteresowane Nauczycielki i Nauczycieli prosimy o zgłoszenia do 13 kwietnia 2022 roku. 

Ilość grup ograniczona.

Dominika Majuk, Monika Krzykała: [email protected]  

Edukacja o dziedzictwie kulturowymBezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Europejskie Dni Dziedzictwa 2022Bezpośredni odnośnik do tego akapituWróć do spisu treściWróć do spisu treści

Zachęcamy Nauczycieli i Nauczycieli do podjęcia z Uczniami i Uczennicami tematów związanych z dziedzictwem kulturowym, szczególnie w kontekście obchodzonych we wrześniu Europejskich Dni Dziedzictwa. 

Jest wiele definicji dziedzictwa kulturowego, które opisują je jako coś zewnętrznego i tworzonego przez „innych”. Najczęściej brzmią one dla młodych ludzi formalnie i obco. Ponieważ sami jesteśmy odbiorcami, nośnikami i twórcami dziedzictwa, możemy podjąć się jego interpretacji, czyli opowiadania o nim w taki sposób, aby je przybliżać, sięgać do ukrytych znaczeń, odczytywać nowe nadawane przez współczesne konteksty oraz prezentować je w nowej formie, odwołując się do swojego doświadczenia, wiedzy i zainteresowań. Dlatego tak ważne jest szukanie innowacyjnych i atrakcyjnych sposobów mówienia o dziedzictwie.

Oferta edukacyjna

Warsztaty online / stacjonarne (w Ośrodku)

Zajęcia warsztatowe prowadzone są w oparciu o treści zawarte w filmie edukacyjnym „Dziedzictwo polega na zadawaniu pytań” / “Heritage Is About Asking Questions”, zrealizowanym w technice Animated Explainer Video. 

Materiał filmowy bazuje na wywiadach przeprowadzonych z szóstką doświadczonych edukatorów i badaczy z USA, Polski, Izraela i Niemiec działających w obszarze dialogu międzykulturowego. Każda z tych osób dzieli się swoim doświadczeniem obcowania z dziedzictwem na różnych płaszczyznach. Film składa się z siedmiu części, z których każda zwraca uwagę na inne aspekty rozumienia dziedzictwa i możliwe sposoby jego interpretacji: Co to jest dziedzictwo? Jak można rozumieć dziedzictwo? Co zrobić z kłopotliwym dziedzictwem? Jak rozmawiać mimo różnic? Jak działają stereotypy? Czy można przezwyciężyć stereotypy? Jak pamiętać o dziedzictwie?

Podczas zajęć młodzież ma okazję przeanalizować wybrane zagadnienia i skonfrontować je z własnymi opiniami. Podejmuje dyskusję na tematy związane z rozumieniem dziedzictwa osobistego, lokalnego i narodowego.

Czas trwania zajęć: 90 min. lub do indywidualnego ustalenia.

Terminy

Wszystkie zajęcia są bezpłatne i odbywać się będą w terminie 9 maja – 17 czerwca 2022.

Zainteresowane Nauczycielki i Nauczycieli prosimy o zgłoszenia do 31 maja 2022 roku. 

Informacje i zgłoszenia

Dominika Majuk, Monika Krzykała: [email protected]