Brama. Pracownia Edukacji i Animacji prowadzi działania edukacyjne związane z żydowskim dziedzictwem historycznym i kulturowym Lublina i Lubelszczyzny.

Brama. Pracownia Edukacji i Animacji prowadzi działania edukacyjne związane z żydowskim dziedzictwem historycznym i kulturowym Lublina i Lubelszczyzny.

Teatr NN

Kontakt

Brama. Pracownia Edukacji i Animacji prowadzi działania edukacyjne związane z żydowskim dziedzictwem historycznym i kulturowym Lublina i Lubelszczyzny. Obejmują one zagadnienia związane z życiem Żydów w Lublinie od chwili ich przybycia do Lublina do wybuchu wojny, zagładą Żydów oraz powojenną sytuacją odbudowy życia żydowskiego w Lublinie.

Kontakt

Działania Pracowni Edukacji i AnimacjiBezpośredni odnośnik do tego akapitu

UpamiętnieniaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

  • 16 marca – likwidacja getta na Podzamczu
  • 24 marca – likwidacja ochronki dla dzieci żydowskich
  • 19 kwietnia – Listy do Henia

WarsztatyBezpośredni odnośnik do tego akapitu

  • Warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół średnich dotyczące dziedzictwa żydowskiego Lublina i Lubelszczyzny oraz Zagłady
  • Warsztaty integracyjno-edukacyjne dla grup polsko-żydowskich, realizowane podczas spotkań młodzieży polskiej i żydowskiej w lubelskich szkołach

WystawaBezpośredni odnośnik do tego akapitu

  • Wystawa „Lublin. Pamięć Miejsca" dotycząca żydowskiego Lublina, prezentowana w przestrzeni Bramy Grodzkiej

Teatr NNBezpośredni odnośnik do tego akapitu

  • Misteria Pamięci, parateatralne wydarzenia w przestrzeni miasta, wydobywające jego zapomniane znaczenie.

KontaktBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN
Brama. Pracownia Edukacji i Animacji

ul. Grodzka 21
20–112 Lublin
tel. 81 532 58 67
[email protected]

ZespółBezpośredni odnośnik do tego akapitu

  • Teresa Klimowicz
  • Dominika Majuk
  • Martyna Marczewska