Brama. Pracownia Edukacji i Animacji prowadzi działania edukacyjne związane z żydowskim dziedzictwem historycznym i kulturowym Lublina i Lubelszczyzny.

Brama. Pracownia Edukacji i Animacji prowadzi działania edukacyjne związane z żydowskim dziedzictwem historycznym i kulturowym Lublina i Lubelszczyzny.

Teatr NN

Kontakt

Brama. Pracownia Edukacji i Animacji prowadzi działania edukacyjne związane z żydowskim dziedzictwem historycznym i kulturowym Lublina i Lubelszczyzny. Obejmują one zagadnienia związane z życiem Żydów w Lublinie od chwili ich przybycia do Lublina do wybuchu wojny, zagładą Żydów oraz powojenną sytuacją odbudowy życia żydowskiego w Lublinie.

 

Kontakt

Działania edukacyjne naszej Pracowni mają następujące formy:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

  • Upamiętnienia ważnych wydarzeń związanych z żydowskim Lublinem: 16 marca - likwidacja getta na Podzamczu, 24 marca - likwidacja ochronki dla dzieci żydowskich, 19 kwietnia - Listy do Henia,
  • Warsztaty edukacyjne dla uczniów gimnazjów i liceów dotyczące dziedzictwa żydowskiego Lublina i Lubelszczyzny oraz Zagłady
  • Warsztaty integracyjno-edukacyjne dla grup polsko-żydowskich, realizowane podczas spotkań młodzieży polskiej i żydowskiej w lubelskich szkołach
  • Wystawa "Lublin. Pamięć Miejsca" dotycząca żydowskiego Lublina, prezentowana w przestrzeni Bramy Grodzkiej,
  • Misteria Pamięci, parateatralne wydarzenia w przestrzeni miasta wydobywające jego zapomniane znaczenie.

 

Zapraszamy do współpracy w ramach wolontariatu, praktyk i staży zawodowych oraz innych form. Więcej o ofercie współpracy tutaj →

 

KontaktBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
Brama. Pracownia Edukacji i Animacji

[email protected]

ul. Grodzka 21
20-112 Lublin
tel. 81 532 58 67
fax. 81 534 61 10

 

ZespółBezpośredni odnośnik do tego akapitu

Bartosz Gajdzik - koordynator Pracowni

Izabela Czumak

Monika Krzykała

Dominika Majuk

Małgorzata Miłkowska - urlop