Brama. Pracownia Edukacji i Animacji prowadzi działania edukacyjne związane z żydowskim dziedzictwem historycznym i kulturowym Lublina i Lubelszczyzny.

Brama. Pracownia Edukacji i Animacji prowadzi działania edukacyjne związane z żydowskim dziedzictwem historycznym i kulturowym Lublina i Lubelszczyzny.

Teatr NN

Idea

Żeby zrozumieć działalność Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN” trzeba poznać historię jego siedziby - Bramy Grodzkiej. Jest to jedna z najstarszych bram w Lublinie, zwana też Bramą Żydowską. Po jednej stronie Bramy znajduje się wielka pusta przestrzeń, która ukrywa Pamięć po istniejącym tu kiedyś mieście żydowskim. Tu, gdzie przez lata były domy, synagogi i ulice, zbudowano wielki parking, nowe drogi i posadzono trawniki. Dużą część tego terenu pokryto betonową nawierzchnią. Razem z fundamentami dawnych żydowskich budynków zakryto pamięć o tych, którzy tu mieszkali.

My, którzy zostaliśmy w 1992 roku gospodarzami tego miejsca, nic o tym nie wiedzieliśmy. Spotkanie z Bramą i jej historią zmieniło nasze życie. Zaczęliśmy zbierać fotografie tamtego miasta, nagrywać wspomnienia tych, którzy je pamiętali, przeszukiwać archiwa. Przez lata Brama stała się jak Arka Pamięci – w jej wnętrzu można usłyszeć i zobaczyć opowieść o nieistniejącym mieście żydowskim.

Żydzi, którzy przychodzą do Bramy Grodzkiej, pytają nas: Dlaczego to robicie, przecież nie jesteście Żydami? Jesteście Polakami, a miasto żydowskie to nie wasza historia. Polacy pytają: Dlaczego to robicie, przecież jesteście Polakami, a miasto żydowskie to nie nasza historia. A może jesteście Żydami? Cierpliwie tłumaczymy, że to jest nasza wspólna polsko-żydowska historia. Żeby pamiętać o zamordowanych Żydach, nie trzeba być Żydem. W świecie, w którym żyjemy, potrzeba więcej takich bram. Nie tylko pomiędzy Polakami i Żydami.