Brama. Pracownia Edukacji i Animacji prowadzi działania edukacyjne związane z żydowskim dziedzictwem historycznym i kulturowym Lublina i Lubelszczyzny.

Brama. Pracownia Edukacji i Animacji prowadzi działania edukacyjne związane z żydowskim dziedzictwem historycznym i kulturowym Lublina i Lubelszczyzny.

Teatr NN

Zaproszenie

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w działaniach artystyczno-edukacyjnych upamiętniających społeczność żydowską w Lublinie:

 

  • 6 MARCA – Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych
  • 16 MARCA – Misterium Światła i Ciemności. Upamiętnienie likwidacji getta na Podzamczu
  • 24 MARCA – Marsz pamięci. Upamiętnienie likwidacji ochronki dla dzieci żydowskich
  • 19 KWIETNIA – Listy do Henia. Dzień Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciwko ludzkości

 

Oferta jest kierowana do uczennic i uczniów szkół średnich oraz szkół podstawowych (po wcześniejszych ustaleniach z nauczycielami).

Zajęcia mają formę bezpłatnych warsztatów online, które trwają 30 minut.