Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

"Co dają książki? Każdemu coś innego. Czasami emocje, wiedzę, wartości, spokój, pomysły, tożsamość. Dzięki książkom, mimo różnic płciowych, narodowych, etnicznych, językowych, wiekowych, zdrowotnych czy zawodowych, możemy bezpiecznie dzielić swoje doświadczenia i zrozumieć, że to, co i dlaczego czytamy może nas połączyć. Książki i ludzie są różni. I to właśnie ta różnorodność jest dla nas najcenniejsza, bo pozwala na poszerzenie świadomości, a także na zbudowanie międzykulturowego dialogu. Książki dają pytania i odpowiedzi, których nam potrzeba, by się zmieniać i pozwalać nam zmieniać świat. Nie ulegają przeterminowaniu, nie znają granic, są otwarte na wszystkich. Są blisko tego, kto zechce wziąć je do ręki. Trzymając książkę w ręce pamiętajmy, że i ona nas trzyma. Trzymajmy się więc razem i razem przejdźmy przez życie, bo książka to życie." 

Alina Januszczyk / koordynatorka projektu

Ludzie i książki są różni. To, co nas łączy, to opowieść.