Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ankieta do projektu „Śladami Akcji Reinhardt. Opłakiwanie”

Ankieta ta skierowana jest do osób kultywujących pamięć o zamordowanych Żydach z  miejscowości, w której żyją. Odpowiedzi na pytania będą zarejestrowane (jako materiał audio) przez samego ankietowanego lub podczas rozmowy z nim prowadzonej przez pracownika Ośrodka (telefon, Internet, podczas spotkania bezpośredniego)

1.    Imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce pracy.

2.    Od kiedy zajmuje się Pan/Pani tą tematyką i dlaczego?

3.    Skąd Pan/Pani czerpie wiedzę o historii Żydów mieszkających przed wojną w tej miejscowości (książki, Internet, archiwa, świadkowie)

4.    Jeżeli jest Pan/Pani mieszkańcem tej miejscowości, to czy w Państwa rodzinnym domu mówiono o Żydach tu mieszkających i ich zamordowaniu? Czy mieszkańcy mówili o tym między sobą? Czy to była wiedza ogólnie znana?

5.    Czy widział albo wie Pan/Pani o przedmiotach należących kiedyś do Żydów i historii tych przedmiotów (fragmenty Tory, fragmenty macew, naczynia liturgiczne, menory, zastawa stołowa, książki, dokumenty, itp.)?

6.    Czy wie (albo słyszał) Pan/Pani o śladach po mezuzach znajdujących się we framugach drzwi w pożydowskich domach?

7.    Czy znane są Panu/Pani opowieści o konkretnych Żydach (rodzinach) mieszkających w tej miejscowości i tu zamordowanych?

– historie ratowania konkretnych Żydów przez mieszkańców,

– historie mordowania Żydów przez mieszkańców.

8.     Czy Pan/Pani wie kiedy i jak przebiegała akcja likwidacyjna w tej miejscowości?

– czy była ona związana tez z innymi okolicznymi miejscowościami,

– czy wie o żyjących jeszcze świadkach tamtych wydarzeń.

9.     Jakie miejsca jest Pan/Pani w stanie wskazać w swojej miejscowości, związane z żyjącymi tu Żydami

– konkretne domy po rodzinach żydowskich,

– miejsca, gdzie jest/był cmentarz żydowski,

– miejsce, gdzie jest/była synagoga,

– miejsca związane z zagładą (getto – jeśli było, miejsca rozstrzeliwań i pochówków Żydów).

10. Czy miasto pamięta o zamordowanych mieszkających tu Żydach?

– czy są jakieś stałe formy upamiętnienia w przestrzeni miasta (tablice, pomniki),

– czy odbywają się cykliczne uroczystości upamiętniające mord na Żydach,

– kto jeszcze stara się upamiętnić zamordowanych Żydów (osoby prywatne, instytucje, stowarzyszenia).