Projekt "Rewitalizacja miejsca pamięci Umschlagplatz w Lublinie" to kontynuacja działań rozpoczętych w ramach projektu "Lublin. Pamięć Zagłady". Ich celem jest udostępnienia miejsca pamięci Umschlagplatz w Lublinie zwiedzającym i umożliwienie korzystania z miejsca pamięci w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości.

Projekt "Rewitalizacja miejsca pamięci Umschlagplatz w Lublinie" to kontynuacja działań rozpoczętych w ramach projektu "Lublin. Pamięć Zagłady". Ich celem jest udostępnienia miejsca pamięci Umschlagplatz w Lublinie zwiedzającym i umożliwienie korzystania z miejsca pamięci w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości.

Celem projektu jest rewitalizacja miejsca pamięci Umschlagplatz, skąd w czasie II wojny światowej wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu 28 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci - żydowskich mieszkańców miasta.

 

W ramach projektu planowane są następujące działania:

  • prace remontowo-budowlane na terenie miejsca pamięci mające na celu utrzymanie jego otoczenia w należytym stanie i umożliwienie korzystania z miejsca pamięci w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości
  • renowacja szlaku pamięci
  • otwarte spotkanie dla mieszkańców dzielnicy Tatary połączone z wystawą organizowaną w filii nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej - 24.03.2017
  • stworzenie strony internetowej prezentującej działania projektowe i treści dotyczące zagadnienia akcji "Reinhardt"
  • organizacja spotkania podsumowującego projekt i konferencja prasowa - 28-29.11.2017

 

Działania zrealizowano w ramach projektu „Rewitalizacja miejsca pamięci Umschlagplatz w Lublinie” (2017 r.).

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci.