Projekt "Rewitalizacja miejsca pamięci Umschlagplatz w Lublinie" to kontynuacja działań rozpoczętych w ramach projektu "Lublin. Pamięć Zagłady". Ich celem jest udostępnienia miejsca pamięci Umschlagplatz w Lublinie zwiedzającym i umożliwienie korzystania z miejsca pamięci w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości.

Projekt "Rewitalizacja miejsca pamięci Umschlagplatz w Lublinie" to kontynuacja działań rozpoczętych w ramach projektu "Lublin. Pamięć Zagłady". Ich celem jest udostępnienia miejsca pamięci Umschlagplatz w Lublinie zwiedzającym i umożliwienie korzystania z miejsca pamięci w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości.