Pracownia Antropologii Słowa prowadzi działalność – badawczą, wydawniczą oraz z zakresu organizacji nauki – sytuującą się na styku antropologii, badań kulturowych i literaturoznawstwa. Podejmuje też działania edukacyjne i popularyzatorskie (skoncentrowane głównie na sztuce słowa). Jest częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” i ściśle współpracuje naukowo z Zakładem Teorii i Antropologii Kultury UJ oraz ze środowiskiem badaczy skupionych wokół kwartalnika „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” (Instytut Sztuki PAN).

Pracownia Antropologii Słowa prowadzi działalność – badawczą, wydawniczą oraz z zakresu organizacji nauki – sytuującą się na styku antropologii, badań kulturowych i literaturoznawstwa. Podejmuje też działania edukacyjne i popularyzatorskie (skoncentrowane głównie na sztuce słowa). Jest częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” i ściśle współpracuje naukowo z Zakładem Teorii i Antropologii Kultury UJ oraz ze środowiskiem badaczy skupionych wokół kwartalnika „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” (Instytut Sztuki PAN).

zespół

Paweł Próchniak

/ pomysłodawca, kierownik Pracowni Antropologii Słowa

– historyk literatury i krytyk literacki, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Badacz poezji oraz zagadnień pamięci kulturowej i wyobraźni symbolicznej. Pomysłodawca i redaktor naczelny witryny: stronypoezji.pl. Członek Polskiego PEN Clubu. Autor książek: Sen nożownika. O twórczości Ludwika Stanisława Licińskiego, Pęknięty płomień. O pisarstwie Tadeusza Micińskiego, Wiersze na wietrze (szkice, notatki), Modernizm: ciemny nurt. Studia z dziejów poezji, Zamiar ze słów (szkice, notatki), Rachunek strat. Poezja – krytyka – lektura, Nokturny (z dziejów wyobraźni poetyckiej).

 

Zbigniew Benedyktowicz

– antropolog kultury, profesor w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, kierownik Pracowni Antropologii Kultury IS PAN, redaktor naczelny kwartalnika „Konteksty”, członek redakcji „Kwartalnika Filmowego”. Autor licznych publikacji z dziedziny antropologii kultury współczesnej i wyobraźni symbolicznej.

 

Dariusz Czaja

– antropolog kultury, eseista, recenzent muzyczny, redaktor kwartalnika „Konteksty”, profesor w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor książek: Sygnatura i fragment. Narracje antropologiczne, Anatomia duszy. Figury wyobraźni i gry językowe, Lekcje ciemności, Gdzieś dalej, gdzie indziej, Znaki szczególne. Antropologia jako ćwiczenie duchowe, Kwintesencje. Pasaże barokowe, Ruiny czasu. Rozmowy o twórczości (z Wiesławem Juszczakiem).

 

Joanna Zętar

– historyczka sztuki, dziennikarka, animatorka kultury. Od 2001 roku pracuje w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. Obecnie redaktorka portalu www.leksykon.teatrnn.pl, działającego w ramach Laboratorium Teatru NN – Nowe Narracje. Autorka książki Lublin, którego nie ma oraz publikacji dotyczących wybranych aspektów działalności Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.