Pracownia Antropologii Słowa prowadzi działalność – badawczą, wydawniczą oraz z zakresu organizacji nauki – sytuującą się na styku antropologii, badań kulturowych i literaturoznawstwa. Podejmuje też działania edukacyjne i popularyzatorskie (skoncentrowane głównie na sztuce słowa). Jest częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” i ściśle współpracuje naukowo z Zakładem Teorii i Antropologii Kultury UJ oraz ze środowiskiem badaczy skupionych wokół kwartalnika „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” (Instytut Sztuki PAN).

Pracownia Antropologii Słowa prowadzi działalność – badawczą, wydawniczą oraz z zakresu organizacji nauki – sytuującą się na styku antropologii, badań kulturowych i literaturoznawstwa. Podejmuje też działania edukacyjne i popularyzatorskie (skoncentrowane głównie na sztuce słowa). Jest częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” i ściśle współpracuje naukowo z Zakładem Teorii i Antropologii Kultury UJ oraz ze środowiskiem badaczy skupionych wokół kwartalnika „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” (Instytut Sztuki PAN).

publikacje

 

poezja jest dla ludzi

Jacek Podsiadło, Przez sen, red. Paweł Próchniak, Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN", Lublin 2014, ss. 31.

Julia Hartwig, Koleżanki i inne wiersze lubelskie, wybór Julia Hartwig, Tomasz Pietrasiewicz, wstęp Paweł Próchniak, Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN", Lublin 2017, ss. 36.

Słowa są wolne. 44 wiersze poetów pokolenia niepodległości, wybór, wstęp i nota Paweł Próchniak, Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN", Lublin 2018, ss. 152.

 

biblioteka "stron poezji"

Nagła wyspa. Studia i szkice o pisarstwie Zbigniewa Herberta, pod red. Pawła Próchniaka, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin 2015, ss. 210.

Marian Stala, Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce, wyd. 2 poprawione, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin 2016, ss. 330.

Paweł Próchniak, Rachunek strat. Poezja - krytyka - lektura, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Wydawnictwo Pasaże, Kraków 2016, ss. 191.

 

antropologia pamięci

Przepisywanie kanonu. Zagadnienia modernizacji języka literatury dawnej, pod red. Pawła Próchniaka, Wydawnictwo Pasaże, Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”, Kraków 2015.

Teatr pamięci Teatru NN. Flesze, pod red. Pawła Próchniaka, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", Lublin 2018, ss. 116.

 

gramatyki tworzenia

Steiner: rzeczywiste obecności, pod red. Dariusza Czai i Pawła Próchniaka, Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”, Lublin 2016.

Gramatyki tworzenia, pod red. Dariusza Czai i Pawła Próchniaka, Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”, Lublin 2018.

 

opowiedzieć

opowiedzieć / unicestwienie – nieobecność – ślady, pod red. Pawła Próchniaka, Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”, Lublin  2018.

opowiedzieć / ślady, pod red. Pawła Próchniaka, Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”, Lublin  2019.