Pracownia Antropologii Słowa prowadzi działalność – badawczą, wydawniczą oraz z zakresu organizacji nauki – sytuującą się na styku antropologii, badań kulturowych i literaturoznawstwa. Podejmuje też działania edukacyjne i popularyzatorskie (skoncentrowane głównie na sztuce słowa). Jest częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” i ściśle współpracuje naukowo z Zakładem Teorii i Antropologii Kultury UJ oraz ze środowiskiem badaczy skupionych wokół kwartalnika „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” (Instytut Sztuki PAN).

Pracownia Antropologii Słowa prowadzi działalność – badawczą, wydawniczą oraz z zakresu organizacji nauki – sytuującą się na styku antropologii, badań kulturowych i literaturoznawstwa. Podejmuje też działania edukacyjne i popularyzatorskie (skoncentrowane głównie na sztuce słowa). Jest częścią Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” i ściśle współpracuje naukowo z Zakładem Teorii i Antropologii Kultury UJ oraz ze środowiskiem badaczy skupionych wokół kwartalnika „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” (Instytut Sztuki PAN).

Herbert w Muzeum

  

Herbert w Muzeum
Zbigniew Herbert podczas pobytu w Lublinie w 1974 roku (fot. Józef Zięba, zbiory Muzeum Lubelskiego w Lublinie).

Na początku roku 1974 ukazał się najgłośniejszy tom poetycki Zbigniewa Herberta – Pan Cogito. Wiersze z kręgu Pana Cogito poeta czytał w Lublinie 12 grudnia 1974 roku podczas wieczoru autorskiego w Muzeum Literackim im. Józefa Czechowicza, które mieściło się wówczas przy ul. Narutowicza 10.

 

Zaproszenie na wieczór autorski ze Zbigniewem Herbertem (zbiory Muzeum Lubelskiego w Lublinie).

 

Spotkanie zostało zarejestrowane na taśmie magnetofonowej, która jest przechowywana w Muzeum wraz z dokumentacją fotograficzną z pobytu poety w Lublinie.

Zapis dźwiękowy spotkania został zdigitalizowany przez Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN. Publiczna prezentacja materiału odbyła się podczas Festiwalu Miasto Poezji w 2019 roku, w ramach cyklu Głos poety. Po prezentacji nagrania o twórczości Zbigniewa Herberta rozmawiali Francesca Fornari, Jarosław Cymerman i Marek Danielkiewicz.

 

 

Wpis i autograf Zbigniewa Herberta w księdze pamiątkowej Muzeum im. Józefa Czechowicza (zbiory Muzeum Lubelskiego w Lublinie).

 

 

Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN dziękuje Muzeum Lubelskiemu w Lublinie za udostępnienie materiału do digitalizacji oraz za zgodę na jego umieszczenie na stronach internetowych Ośrodka.