Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

Lubelski Lipiec 1980

W dniach 18-25 lipca 1980 roku w Lublinie i na Lubelszczyźnie doszło do strajków. Był to początek fali protestów, które przeszły w tym czasie przez cała Polskę i zakończyły się w sierpniu 1980 roku powstaniem w Gdańsku "Solidarności".

Lublin. Plakat z "Apelem do mieszkańców Lublina"
Lublin. Plakat z "Apelem do mieszkańców Lublina" (Autor: Józefczuk, Grzegorz)

Symbolem tamtych wydarzeń stał się w Lublinie strajk lubelskich kolejarzy. Tak o nim napisał prof. Jerzy Bartmiński: "...Strajk węzła kolejowego PKP w Lublinie sprawił, że fala strajków rozsypanych przyjęła character niemal strajku generalnego. Stworzono nową jakość, zmuszono władze komunistyczne do rozmów, strajki stały się zjawiskiem jawnie uznanym i dyskutowanym; wysunięto także  postulaty nie tylko ekonomiczne, ale i społeczne o pewnym znaczeniu politycznym, m. in. wolnych wyborów do Rady Zakładowej."

Tak więc w Lublinie historia w sposób symboliczny zatoczyła koło. W lipcu 1944 roku został tutaj ogłoszony Manifest PKWN, a komuniści zaczęli obejmować władzę. Kilkadziesiąt lat później w tym samym mieście, również w lipcu, rozpoczął się początek końca tej władzy. Lubelskie strajki z lipca 1980 roku w jakimś sensie stały się kamykiem, który poruszył wielką lawinę wydarzeń: w tym samym roku w sierpniu powstała "Solidarność", w roku 1989 nastąpił upadek komunistycznej władzy, a w 2004 roku Polska stała się częścią Unii Europejskiej.

Te wszystkie wydarzenia mogły nastąpić dzięki temu, co wydarzyło się w Polsce w lecie 1980 roku, a co rozpoczęło się w naszym mieście. Dzięki tym wydarzeniom mogła również wrócić do nas skazana przez komunistów na zapomnienie pamięć o najnowszej historii Polski. Chodzi tu przede wszystkim o okrutne represje (lata 1944 - 1953) w stusunku do żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, jak też o wszelkiego rodzaju przejawy społecznego sprzeciwu przeciwko władzy komunistycznej. Z perspektywy 25 lat widać coraz wyraźniej, jak ważną datą w najnowszej historii miasta jest Lubelski Lipiec 1980.