Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

Akademia Obywatelska

W 2005 roku w ramach przygotowywanych przez Ośrodek obchodów 25. rocznicy Lubelskiego Lipca '80 powstał nowy dział programowy - Akademia Obywatelska. Nazwa działu miała podkreślić, jak ważne w życiu społecznym jest świadome bycie obywatelem. Tytularnym "rektorem" Akademii był Prezydent miasta, a uczestnicy Akademii otrzymali dyplom jej ukończenia.

Akademia Obywatelska miała aktywizować młodzież do działań związanych z przywracaniem pamięci o historii najnowszej, pokazując, że może być ona żywa i ważna dla młodego pokolenia. W ramach "Akademii" ukazywało się pismo "Opornik".

Charakterystyczną cechą tych działań było wykorzystywanie współczesnego języka sztuki jako bardzo czytelnego i przemawiającego do młodych ludzi. I tak nowatorska forma typograficzna pisma "Opornik" (autorstwa Małgorzaty Rybickiej) wyróżniona została główną nagrodą na prestiżowym Ogólnopolskim Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej AGRAFA 2005 (kategoria książka/wydawnictwo).

Działalność Akademii zakończyła się w roku 2008.