Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Teatr NN

Festiwal Społeczeństwa Obywatelskiego "Lubelski Lipiec '80"

Podstawowe znaczenie lubelskich strajków z lipca 1980 roku związane jest z powstawaniem społeczeństwa obywatelskiego. Podkreślanie tego jest wciąż ważne, szczególnie w kontekście niewiary w sense społecznej aktywności i w działanie mechanizmów państwa demokratycznego. Formą upamiętnienia i popularyzacji tamtych wydarzeń stał się w ich 25. rocznicę Festiwal Społeczeństwa Obywatelskiego "Lubelski Lipiec '80". Obejmował on szereg działań edukacyjnych i artystycznych związanych z tym tematem. Festiwal trwał od początku kwietnia do połowy lipca 2005 roku.

Ważnymi elementami Festiwalu były prowadzone przez Akademię Obywatelską cotygodniowe spotkania edukacyjne w Trybunale dotyczące historii współczesnej i społeczeństwa obywatelskiego.

Specjalnie do szkół (gimnazja, licea) skierowana była oferta edukacyjna, w ramach której nauczyciele mogli zamówić przeprowadzenie lekcji na wybrany temat znajdujący się w Banku tematów. Nawiązywały one do idei Festiwalu.

W wielu szkołach odbyły się lekcje w ramach programu "Lekcje z..." z udziałem przedstawicieli ważnych instytucji i organizacji życia publicznego. Zostały też przeprowadzone w kilku szkołach debaty: "Pytania o wartość - w poszukiwaniu utraconej solidarności".

Kolejnym działaniem był konkurs "Szuflady Pamięci" na najciekawiej opracowaną i przedstawioną lubelską opowieść rodzinną (okres 1944 - 2004). W niektórych szkołach zostały zaprezentowane wystawy edukacyjne, wtedy też na Placu Litewskim pojawił się "Trolejbus historii" ze specjalnie zaaranżowaną przestrzenią.

W Ośrodku odbyła się prezentacja filmów dokumentalnych i reportaży radiowych, opisujących rzeczywistość PRL-u ("Pamięć Dokumentu").