Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Opowiadamy historię Lublina

Opowiadamy historię Lublina

25 lat temu grupa zapaleńców weszła do opuszczonej ruiny jaką wtedy była Brama Grodzka. Dokładnie 11 maja 1990 roku o godz. 17.00 odbyła się tu pierwsza premiera Teatru NN „Wędrówki niebieskie”. Od tamtego czasu Brama Grodzka i sąsiadujące z nią kamienice zostały w pełni odbudowane, a Teatr zamienił się w Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Powstało tu ważne miejsce pamięci i żywy ośrodek kultury. Ostatnim etapem rewitalizacji wnętrza siedziby Ośrodka jest projekt „Lublin.43 tysiące”.

Czytaj więcej

Szczególne Miejsce - Teatr NN w Bramie zwanej żydowską. Spotkania odbywają się w Sali teatralnej, na scenie, wobec widowni i słuchaczy. (...) Taki jest ten przedziwny teatr - miejsce twórczej ekspresji i miejsce bardzo poważnie, głęboko i współcześnie pojmowanej i praktykowanej kultury, łączy się tam jakimś sposobem ludzi i zjawiska na pozór nie dające się pogodzić ze sobą. (...) Kameralny, skromny teatr i nowocześnie wyposażone w elektronikę profesjonalne centrum kultury. Poetyckie, skupione refleksje, żywiołowe ekspresje, próby teatralne i codzienny trud organicznej pracy, w tym prowadzenie wielkich remontów.

Witold Chmielewski 

Brama Grodzka: pamięć i edukacja

Brama Grodzka: pamięć i edukacja

W przestrzeni wokół Bramy – tu gdzie kiedyś było Miasto Żydowskie – Teatr NN zrealizował wiele działań artystycznych odkrywających pamięć o przeszłości, ale też będących opłakiwaniem ofiar Zagłady.

Czytaj więcej

Dom Słów

Dom Słów

W roku 2008 Ośrodek przejął i uratował od zniszczenia starą drukarnię. To z tej drukarni zrodziło się w Lublinie nowe miejsce kultury – „Dom Słów” a wraz z nim program poświęcony książce, jej historii ale też literaturze i poezji. „Dom Słów” znajduje się w samym środku biednego i zdegradowanego śródmieścia Lublina. Dlatego powstał tu również program o charakterze społecznym.

Czytaj więcej

Trasa Podziemna

Trasa Podziemna

W roku 2006 Ośrodek stał się gospodarzem Trasy Podziemnej, w której stworzył opowieść o rozwoju Lublina od chwili jego narodzin.

Czytaj więcej

Najnowsza historia Polski

Najnowsza historia Polski

Od roku 2005, w 25. rocznicę powstania „Solidarności” i Lubelskiego „Lipca ᾽80” Ośrodek rozpoczął realizację programów nawiązujących do tych właśnie najnowszych wydarzeń w historii Polski. Jednym z nich jest projekt „Siła wolnego słowa” dokumentujący podziemny ruch wydawniczy w Lublinie.

Czytaj więcej

Nowa przestrzeń kultury

Nowa przestrzeń kultury

Trzeba podkreślić wykorzystywanie przez Ośrodek w swoich programach nowoczesnych technologii. Dzięki temu wiele programów Ośrodka realizowanych jest już w zupełnie nowej przestrzeni kultury jaką jest Internet.

Czytaj więcej

Ikonografia Lublina

Ikonografia Lublina

Archiwum Fotografii w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” zaczęło powstawać wiosną 1997 roku. Związane to było z tym, że w „Gazecie w Lublinie” został opublikowany apel skierowany do Lublinian o dostarczanie przedwojennych zdjęć, które będą wykorzystane na wystawie „Wielka Księga Miasta. Lublin w fotografii do 1939 roku”.

Czytaj więcej

Historia Mówiona

Historia Mówiona

Program Historia Mówiona realizowany jest w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 1998 roku. Polega on na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu relacji mówionych dotyczących Lublina i Lubelszczyzny od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych.

Czytaj więcej