Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wykaz Żydów zamieszkałych w poszczególnych domach w Lublinie (1940 r.) - KERSZMAN Izaak

APL, zespół nr 891: Rada Żydowska w Lublinie, sygn. 151

  • Data publikacji: 1940-06

Nazwisko: KERSZMAN

Imię: Izaak

Płeć:

Miejsce zamieszkania: Lublin, ul. Rynek 5/11b

Uwagi: adw.

Powiązane osoby

Powiązane wydarzenia

Powiązane miejsca