Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Wykaz abiturientów Szkoły Handlowej Męskiej i Gimnazjum Męskiego im. Vetterów - LAM Mordechaj

APL, zespół nr 534: Prywatne Męskie Gimnazjum i Liceum im. A. i J. Vetterów w Lublinie, sygn. 1, Abiturienci Szkoły Handlowej Męskiej w Lublinie od 1928. Gim. Męskiego im. Vetterów Zgromadzenia Kupców w Lublinie (1909-1938)

  • Data publikacji: 1923

Nazwisko: LAM

Imiona: Mordechaj

Data urodzenia: 1902-12-08

Miejsce urodzenia: Lublin

Szkoła: Szkoła Handlowa Męska Zgromadzenia Kupców m. Lublina

Adres szkoły: Lublin, ul. Bernardyńska 14

Lata nauki: 1915-1923

Ukończenie szkoły: Tak

Dostępność zdjęcia: Nie