Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Listy imienne mieszkańców posesji przy ul. Rynek (1940 r.) - KERSZMAN Izaak

APL, zespół nr 22: Zarząd Miejski w Lublinie 1939-1944, sygn. 365

  • Data publikacji: 1940-08-12

Nazwisko: KERSZMAN

Imię: Izaak

Data urodzenia / wiek: 47 lat

Zawód: Były adwokat; radny Judenratu

Stan cywilny: Żonaty

Miejsce zamieszkania: Lublin, ul. Rynek 5 m. 11b

Stosunek do głównego lokatora: Główny lokator (nr 1 na liście lokatorów, główny lokator: KERSZMAN Izaak [I00033286])