Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Listy imienne mieszkańców posesji przy ul. Probostwo (1940 r.) - LAM Mordechaj

  • Data publikacji: 1940-08-13

Nazwisko: LAM

Imię: Mordechaj

Data urodzenia / wiek: 38 lat

Zawód: mag. farmacji; TOZ, ul. Królewska

Stan cywilny: żonaty

Miejsce zamieszkania: Lublin, ul. Probostwo 13/12

Stosunek do głównego lokatora: zięć (nr 3 na liście lokatorów, główny lokator: KURJAŃSKI Moszek [I00072370])