Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Listy imienne mieszkańców posesji przy ul. Narutowicza (1940 r.), cz. I, nr 9-25 - ZAJFSZTAJN Jerzy

  • Data publikacji: 1940-08-10

Nazwisko: ZAJFSZTAJN vel ZAJFSZTEIN

Imię: Jerzy

Data urodzenia / wiek: 1 rok

Zawód: brak

Stan cywilny: brak

Miejsce zamieszkania: Lublin, ul. Narutowicza 20/4

Stosunek do głównego lokatora: syn (nr 3 na liście lokatorów, główny lokator: ZAJFSZTAJN Chaim [I00071848])

Powiązane osoby

Powiązane wydarzenia

Powiązane miejsca