Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Księga biercza opłaty gminnej - wykaz płatników (1940 r.), cz. II, str. 111, nr 1555

RADA ŻYDOWSKA W LUBLINIE - KSIĘGA BIERCZA OPŁATY GMINNEJ 1940 ROK - Sygnatura 90, Mikrofilm 118830

  • Data publikacji: 1940-08-28

Tytuł:

Nazwisko: ZALCMAN

Imię: Ber

Aktualny adres (1940): Lublin, ul. Staszica 5

Stary adres (przed 1940): Lublin,

Wymiar podatku za I i II kwartał 1940: 200 zł