Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Komisja Zbierania Metali; wykazy ilościowe ze zbiórki metali złożonych przez rodziny żydowskie w Lublinie według ulic (1940 r.) - FRYDMAN Szmul

APL, zespół nr 891: Rada Żydowska w Lublinie, sygn. 54

  • Data publikacji: 1940-06-12

Nazwisko: FRYDMAN

Imię: Szmul

Płeć: mężczyzna

Miejsce zamieszkania: Lublin, ul. 1 Maja 23

Powiązane osoby

Powiązane wydarzenia

Powiązane miejsca