Wojenne zdjęcia Lublina to zbiór ponad 130 fotografii pochodzących z prywatnej kolekcji, której właściciel pragnie pozostać anonimowy. Fotografie zostały zdigitalizowane przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Wojenne zdjęcia Lublina to zbiór ponad 130 fotografii pochodzących z prywatnej kolekcji, której właściciel pragnie pozostać anonimowy. Fotografie zostały zdigitalizowane przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

O zbiorze

Fotografie wojennego Lublina ze zbiorów prywatnego kolekcjonera

O zbiorze

 Wojenne zdjęcia Lublina to zbiór ponad 130 fotografii pochodzących z prywatnej kolekcji, której właściciel pragnie pozostać anonimowy. Fotografie zostały zdigitalizowane przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Na fotografiach wykonanych przez żołnierzy niemieckich został głównie udokumentowany obszar Podzamcza. Niektóre zdjęcia posiadają na rewersach informacje; niektóre są datowane. Zdigitalizowany zbiór to zdjęcia luźne, większość ma format półpocztówkowy.

 
Zdjęcia, które prezentujemy nie są jednolitym zbiorem. Nie powstały w ramach jednego zlecenia, nie zostały wykonane przez jedną osobę, różne są także data i miejsce wykonania poszczególnych fotografii. Nie jest nawet pewne, czy wszystkie zdjęcia faktycznie zostały zrobione w Lublinie. Natomiast wszystkie prezentowane dzisiaj fotografie łączy jedno: zostały zakupione na aukcjach internetowych, gdzie figurowały jako kadry przedstawiające dzielnicę żydowską w Lublinie.

 
Nie wiemy, czym kierowali się właściciele tych materiałów wystawiając je na licytację. Nie wiemy nawet kim byli: czy to potomkowie autorów fotografii, pozbywający się kłopotliwych pamiątek rodzinnych czy też zwyczajni handlarze, którzy wyczuli świetny interes w zdjęciach pochodzących z czasów II wojny światowej. Jedno jest pewne: zdjęcia te stanowią unikalny materiał źródłowy dla wszystkich osób zainteresowanych historią Lublina, a zwłaszcza historią społeczności żydowskiej, przez blisko 600 lat współtworzącej dzieje tego miasta.

 
Na zdjęciach widzimy różne fragmenty Lublina. Pojawiają się ulice Starego Miasta, Krakowskie Przedmieście, Wieniawa. Jednak większość fotografii przedstawia nieistniejącą obecnie dzielnicę żydowską na Podzamczu. Rozpoznajemy ulicę Szeroką, najważniejszą ulicę miasta żydowskiego, ulicę Krawiecką, najbiedniejszą w tej dzielnicy, czy ulicę Jateczną, słynną z położonej przy niej Wielkiej Synagogi. Paradoksem jest, że są to często jedyne widoki tych ulic i obiektów, ponieważ przed wojną fotografowie rzadko zapuszczali się w te rejony miasta.

 
Zdjęcia trafiły do Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” dzięki kolekcjonerowi starej fotografii, który postanowił podzielić się swoimi zbiorami i udostępnić je licznej publiczności. Należy zaznaczyć, że właściciel kolekcji postanowił pozostać anonimowy. Tym bardziej należy docenić Jego gest, uczyniony nie dla poklasku, a dla wspólnego dobra wszystkich mieszkańców Lublina na 700-lecie miasta.

 

Marcin Fedorowicz

 

Marcin Fedorowicz opowiada o zbiorze zdjęć:

część 1

część 2