Wojenne zdjęcia Lublina to zbiór ponad 130 fotografii pochodzących z prywatnej kolekcji, której właściciel pragnie pozostać anonimowy. Fotografie zostały zdigitalizowane przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Wojenne zdjęcia Lublina to zbiór ponad 130 fotografii pochodzących z prywatnej kolekcji, której właściciel pragnie pozostać anonimowy. Fotografie zostały zdigitalizowane przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Zbiór ponad 130 fotografii pochodzących z prywatnej kolekcji, której właściciel chce pozostać anonimowy. 

Na fotografiach wykonanych przez żołnierzy niemieckich zostało udokumentowane życie na terenie dzielnicy żydowskiej w czasie II wojny światowej: przed utworzeniem getta, w czasie jego funkcjonowania oraz po jego likwidacji, zniszczenia miasta po bombardowaniu w 1939 roku, a także ruiny Podzamcza. Niektóre zdjęcia posiadają na rewersach informacje, inne są datowane.

Zdigitalizowany zbiór to zdjęcia luźne, większość ma format półpocztówkowy.

Fotografie zostały zdigitalizowane przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.