Zagadnienie wielokulturowych tradycji Lubelszczyzny pojmowanych w kategoriach Małej Ojczyzny pojawiło się po raz pierwszy w działaniach Ośrodka w programie „Pamięć – Miejsce – Obecność”. Jednak dopiero w 2002 roku zaistniały sprzyjające warunki do rozwinięcia zasygnalizowanych kilka lat wcześniej zagadnień.

Powstał projekt, który był próbą spojrzenia na zapomniane dziedzictwo kulturowe regionu, wykorzystujący dotychczasowe doświadczenia zogniskowane na problemie ocalania pamięci o lubelskiej dzielnicy żydowskiej.

Zagadnienie wielokulturowych tradycji Lubelszczyzny pojmowanych w kategoriach Małej Ojczyzny pojawiło się po raz pierwszy w działaniach Ośrodka w programie „Pamięć – Miejsce – Obecność”. Jednak dopiero w 2002 roku zaistniały sprzyjające warunki do rozwinięcia zasygnalizowanych kilka lat wcześniej zagadnień.

Powstał projekt, który był próbą spojrzenia na zapomniane dziedzictwo kulturowe regionu, wykorzystujący dotychczasowe doświadczenia zogniskowane na problemie ocalania pamięci o lubelskiej dzielnicy żydowskiej.

Wielokulturowe tradycje Lubelszczyzny

W regionie Lubelskim przez setki lat żyli obok siebie Polacy, Żydzi, Ukraińcy, a także

Romowie, Tatarzy i Niemcy. Było to miejsce kulturowego spotkania Wschodu z Zachodem, rozwijały się tu różne religie. Druga wojna światowa (Holocaust, Akcja Wisła) zniszczyła to wszystko. Przez kilkadziesiąt lat po wojnie pamięć o tamtym wielokulturowym świecie pogranicza ulega powolnemu zatarciu wśród mieszkańców Lubelszczyzny.

Czytaj więcej

Wyjazd studyjny podczas projektu "Zapomniana Przeszłość - Wielokuturowe Tradycje Lubelszczyzny"

Wyjazd studyjny podczas projektu "Zapomniana Przeszłość - Wielokuturowe Tradycje Lubelszczyzny"

Historia projektu

Lubelszczyzna to miejsce, którego wielokulturowe oraz wieloreligijne dziedzictwo zostało zniszczone podczas II wojny światowej. Konsekwencją jest fakt, że kilkadziesiąt lat po zakończeniu działań wojennych pamięć, o tym wyjątkowym dziedzictwie ulega powolnemu zatarciu. Ponadto powojenne, w dużej mierze, polonocentryczne spojrzenie na historię Lubelszczyzny spowodowało istniejący obecnie brak informacji na temat kultur zamieszkujących niegdyś region lubelski. Wiedza, lub raczej jej brak powoduje, szczególnie wśród młodego pokolenia, utrwalanie się stereotypów i przekłamań, które w konsekwencji prowadzą do nietolerancji i ksenofobii. Głównym celem projektu „Zapomniana Przeszłość – Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny” było przywrócenie pamięci o historii i kulturze regionu lubelskiego.

Czytaj więcej

Zdjęcia

Inne materiały