W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Waldemar Michalski "Znak bez kropki"

"Waldemar Michalski jest autorem dziesięciu tomików wierszy, kilku antologii oraz trzech tomów szkiców literackich. Przez niemal 30 lat pełnił funkcję sekretarza redakcji kwartalnika Akcent. Jest seniorem i współtwórcą współczesnego lubelskiego środowiska literackiego. Z okazji pięćdziesięciopięciolecia twórczości poetyckiej przygotował do druku tom pt. Znak bez kropki".

Waldemar Michalski "Znak bez kropki"

"Znak bez Kropki" Waldemara Michalskiego to wydany w 2017 roku, kolejny już, tomik poezji z serii Poeci Lublina.

Z recenzji:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Tom Znak bez kropki jest więc podsumowaniem dotychczasowej drogi twórczej Waldemara Michalskiego, pełen ciepła, wiary w człowieka, bezpośredniości i zaufania, choć nie wolny od zwątpienia. Poszukujący w człowieku dobra - niezależnie od wyznania, przynależności narodowej, nawyków, lecz piętnujący zło na płaszczyźnie jednostkowej i ogólnonarodowej. Jest to liryka nowoczesna, ale nie przeintelektualizowana, dysponująca środkami wyrazu mieszczącymi się w poetyckim „dzisiaj”, jednak odwołująca się do tradycji zarówno w zasobie słownictwa, jak w charakterystycznym przywoływaniu znanych cytatów, powiedzeń, postaci. Poezja pytań, na które nie zawsze znajdujemy gotową lub natychmiastową odpowiedź(...)

 

Choć krytycy twierdzą nie bez racji, że „poezja Michalskiego wyrasta z tradycji i stylistyki II Awangardy i pokrewieństwa z Czechowiczem i Miłoszem, lecz nawiązuje także do fragmentaryczności Białoszewskiego zarówno na płaszczyźnie składniowej, jak i leksykalnej” (Bogusław Wróblewski, Kalendarz Lubelski 1981) pozwólmy jej być tradycją i stylistyką własną, Michalskiego. Zasłużyła na to dążeniem do uchwycenia rządzących światem praw, moralistyką, łączeniem racjonalności z intuicją, trafnym podejmowaniem problemów człowieka wplątanego w trudne układy międzynarodowe, wewnątrzpaństwowe, borykającego się z osobistymi dramatami. Zasłużyła udatnym wiązaniem symboli dawnych poetyk z językiem poezji nowoczesnej. Jest to twórczość otwarta na głosy współczesności i wypowiada je szlachetną mową wiązaną, wolną od kolokwialnych zwrotów, od zbytecznej emocjonalności, opanowaną i czystą.

Elżbieta Cichla - Czarniawska

Recenzja ukazała się na łamach miesięcznika literackiego Akant

Słowa kluczowe