W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Teatr Pamięci Teatru NN. Flesze

Zbiór esejów różnych autorów będący opisem działań podejmowanych przez Tomasza Pietrasiewicza i Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" widzianych z perspektywy "pamięci", która od początku istnienia Ośrodka określała główną oś wielowątkowej w działalności tej instytucji.

 

Teatr Pamięci Teatru NN. Flesze

W eseju otwierającym prof. Paweł Próchniak pisze: "Pamięć jest nietrwała i śmiertelna. Zaciera się i niknie, wymywana przez bieg lat. Umiera wraz z nami. To, co zostaje, trwa w zapisach, w płynących przez czas obrazach i opowieściach, w mniej lub bardziej pochwytnych formach obecności czegoś, czego już nie ma. Również te zapisy – ślady śladów, wspomnienia wspomnień – są śmiertelne, ale to właśnie one tworzą ludzką rzeczywistość".

 

Spis treści

Paweł Próchniak: W prześwicie

Paweł Próchniak: Teatr nocy (rozmowa z Tomaszem Pietrasiewiczem)

Jan P. Hudzik: Tomasz Pietrasiewicz: sztuka i pamięć Zagłady

Izabela Skórzyńska: Wyjścia nie ma… Rzecz o teatrze pamięci Teatru NN

Karol Maliszewski: N.N.

 

Publikacja jest analizą działań podejmowanych przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" opisanych przez Tomasza Pietrasiewicza w książce "Teatr Pamięci Teatru NN".