W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Scriptores nr 45. Lubelski Lipiec 1980

Scriptores nr 45. Lubelski Lipiec 1980

"Scriptores Lubelski Lipiec 1980" proponuje spojrzenie na wydarzenia sprzed 35 lat z dwóch perspektyw. Pierwsza wyłania się ze wspomnień uczestników wydarzeń, drugą tworzą dokumenty historyczne, powstałe w przeważającej części w lipcu 1980 roku.

Czytaj więcej

Scriptores nr. 46 "Odbudowa. Życie żydowskie w Lublinie w latach 1944-1968"

Scriptores nr. 46 "Odbudowa. Życie żydowskie w Lublinie w latach 1944-1968"

Na niniejszy tom „Scriptores” składa się 12 rozdziałów próbujących uchwycić położenie ludności żydowskiej w Lublinie po drugiej wojnie światowej ze szczególnym naciskiem na drugą połowę lat 40. XX w. To właśnie w Lublinie, począwszy od sierpnia 1944 r., rozpoczęły swoją pracę pierwsze instytucje niosące pomoc ludności żydowskiej, organizujące pracę, mieszkania i dokumenty, zaopatrujące w odzież i żywność, pomagające w poszukiwaniach krewnych i znajomych, dające schronienie żydowskim sierotom i wreszcie, zbierające relacje z Zagłady. W mieście powstały także pierwsze powojenne kongregacje religijne oraz media żydowskie w Polsce – biuletyn Żydowskiej Agencji Prasowej oraz audycje radiowe w języku żydowskim na antenie Polskiego Radia. Każdemu z rozdziałów niniejszego tomu towarzyszą obszerne bloki dokumentów oraz relacji świadków opisywanych wydarzeń

Czytaj więcej

Scriptores nr 47. Bunt i propaganda. Marzec 1968 w Lublinie

Scriptores nr 47. Bunt i propaganda. Marzec 1968 w Lublinie

Rok 1968 to czas istotnych przemian społecznych w całej Europie, jednak w Polsce miały one swój bardzo specyficzny przebieg i kontekst polityczny. Także dziś odbierane są niejednoznacznie. Stanowią z jednej strony podłoże formowania się opozycji antykomunistycznej, z drugiej zaś wiążą się przede wszystkim z brutalną kampanią antysemicką, która naznaczyła życiorysy wielu ludzi.

Czytaj więcej

"Scriptores : pamięć, miejsce, obecność : laboratorium pamięci, małe ojczyzny, spotkania kultur nr 33 (2009) : PANAS – Lublin jest księgą. T. 1, Władysława Panasa opisywanie Lublina"

"Scriptores : pamięć, miejsce, obecność : laboratorium pamięci, małe ojczyzny, spotkania kultur nr 33 (2009) : PANAS – Lublin jest księgą. T. 1, Władysława Panasa opisywanie Lublina"

"Tak, ja mam specjalną sprawę z Lublinem i to, co chcę o tym mieście powiedzieć (przede wszystkim sobie chyba), to powstaje w książce, którą piszę. I mam nadzieję, że się skończy w jakimś momencie moja droga. Ta specjalna sprawa polega na tym, że jest to droga kogoś, kto tu nie znalazł się ani z wyboru, ani z przypadku, a z przymusu, na zesłaniu, na takiej Syberii. Jest to droga od nienawiści do czegoś, co jest podobne do miłości."

Władysław Panas - wypowiedź na 99. „Urodzinach Czechowicza”, s. 197.

Czytaj więcej

"Scriptores nr 34 (2013) : ANNA LANGFUS. Życie Twórczość. Recepcja"

"Scriptores nr 34 (2013) : ANNA LANGFUS. Życie Twórczość. Recepcja"

"Kolejny monograficzny numer „Scriptores” poświęcony jest życiu i twórczości Anny Langfus. (...) . Cała jej twórczość związana jest z Zagładą. Dzięki staraniom Ośrodka w roku 2008 ukazała się "Skazana na życie", polskie tłumaczenie jej pierwszej powieści "Le Sel et le soufre". Dodajmy, że przedmowę do tej książki, zatytułowaną "Samotność w Zagładzie", napisała Julia Hartwig. (...) „Scriptores” zapełnia białą plamę, jaką była nasza wiedza o wybitnej pisarce, laureatce Nagrody Goncourtów z 1962 roku. Mamy nadzieję, że świadomość rangi tej autorki stanie się w jej rodzinnym mieście powszechna". W Bibliotece Multimedialnej publikujemy zawartość numeru bez rozdziału "Recenzje "Skazanej na życie"".

Ze wstępu:

Czytaj więcej

Scriptores nr 44. Pamiętnik znaleziony w teczkach

Scriptores nr 44. Pamiętnik znaleziony w teczkach

„Pamiętnik” stanowi bezcenne, bardzo osobiste świadectwo czasu, w którym powstawał. Oddaje emocje towarzyszące tamtym wydarzeniom, stawia ważne pytania w obliczu trudnych wyborów. Dzięki „Pamiętnikowi” widzimy konkretną osobę w samym środku dziejącej się wtedy wielkiej historii.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe