W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Artymowicz Nadzieja "Łagodny czas"

Artymowicz Nadzieja "Łagodny czas"

Wybór utworów do tomiku "Łagodny czas" oparto na podstawie wydań książkowych Nadziei Artymowicz oraz druków rozproszonych. Tytuł tomiku zaproponowała Autorka, układ kompozycyjny, wybór i tłumaczenia oraz szata graficzna pochodzą od redaktora. Większość przekładów powstała specjalnie do niniejszego wydania.

Czytaj więcej

Opolski Dominik "Wybudzony z letargu. Wybór wierszy"

Opolski Dominik "Wybudzony z letargu. Wybór wierszy"

Po wielu latach nieobecności Dominika Opolskiego w obiegu wydawniczym otrzymujemy wreszcie – dzięki Ośrodkowi Brama Grodzka i redakcji „Akcentu” – tom wierszy poety, którego twórczość jest zjawiskiem absolutnie oryginalnym, nieznajdującym odpowiedników we współczesnej liryce polskiej.

-Bogusław Wróblewski, Posłowie (fragment)

Czytaj więcej

"Przed debiutem 2014"

"Przed debiutem 2014"

Interesująca i nieco zapomniana forma książki zwana leporello, zawierająca wiersze debiutujących w czasie Festiwalu "Miasto Poezji" 2014, młodych poetek, Aleksandry Wrony i Hanny Janczak, w świetnym opracowaniu graficznym Małgorzaty Rybickiej. Druk Bibliofilski!

Czytaj więcej

Słowa kluczowe