W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Julia Hartwig "Koleżanki i inne wiersze lubelskie"

Julia Hartwig "Koleżanki i inne wiersze lubelskie"

Wybór wierszy "Koleżanki" miał swoją premierę przy okazji spotkania Julia Hartwig (1921 - 2017) In memoriam, które było hołdem złożonym poetce trzy miesiące po wielkiej stracie dla polskiej i lubelskiej kultury, jaką była śmierć Julii Hartwig.

Czytaj więcej

"Inny Dom"

"Inny Dom"

Publikacja jest zapisem rozmów i spotkań z cudzoziemcami przebywającymi w Ośrodku dla Cudzoziemców w Bezwoli i mieszkającymi w Lublinie. Obcokrajowcy opowiedzieli nam o sobie, o tym, dlaczego opuścili swój dom, o tym, czym on dla nich jest i o jakim domu marzą.

Czytaj więcej

Tomasz Pietrasiewicz, "Poemat o mieście Lublinie" Józefa Czechowicza. Przewodnik

Tomasz Pietrasiewicz, "Poemat o mieście Lublinie" Józefa Czechowicza. Przewodnik

„Najważniejszym poetyckim tekstem poświęconym Lublinowi jest niewątpliwie Poemat o mieście Lublinie Józefa Czechowicza, który potraktować można też jako rodzaj poetyckiego przewodnika po mieście. Akcja Poematu dzieje się w lipcową noc przy pełni księżyca, kiedy do Lublina – wynurzając się jak zjawa z otaczającej miasto mgły – przybywa Wędrowiec – bohater tego utworu” – pisze we wstępie do książki Tomasz Pietrasiewicz.

Czytaj więcej

Tomasz Dostatni OP "Otwarta Brama"

Tomasz Dostatni OP "Otwarta Brama"

Felietony składające się na pierwszą część książki ukazywały się od stycznia do grudnia 2018 r. w wydawanym przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” czasopiśmie PA.RA. Artykuł rozpoczynający drugą część pochodzi z "TVN Magazyn" z lutego 2018 r., a pozostałe publikowane były w "Gazecie Wyborczej" w okresie od września 2012 do marca 2018 r.

Czytaj więcej

Lutosławska Grażyna "Bajki od rzeczy"

Lutosławska Grażyna "Bajki od rzeczy"

Grażyna Lutosławska jest poetką codzienności. W jej bajkowej prozie rzeczywistości rosną skrzydła. Lewy but nie tylko kłóci się z prawym, ale ma też sny, własną filozofię i charakter. Podobnie z garnkami, igłą i szufladą. Jej RZECZY żyją obok nas. Nie każdy potrafi to zauważyć. Ona tak! Agata Tuszyńska, pisarka.

Czytaj więcej

Iwona Chmielewska "Dopóki niebo nie płacze"

Iwona Chmielewska "Dopóki niebo nie płacze"

Na niezwykłą książkę Iwony Chmielewskiej „Dopóki niebo nie płacze” składa się szesnaście obrazów artystki, wybrane przez nią wiersze dla dzieci Józefa Czechowicza i przedwojenne fotografie z kolekcji szklanych negatywów odnalezionych w kamienicy przy Rynku 4 w Lublinie. Razem tworzą opowieść o żydowskich mieszkańcach Lublina, których losy tak brutalnie przerwała wojna.

Czytaj więcej

Miejsce

Miejsce

Obok „normalnego” Lublina pełnego młodości, zabawy i optymizmu jest też Lublin ludzi, którzy znaleźli się w trudnej życiowej sytuacji, wielokrotnie bez żadnej nadziei na przyszłość. Są wśród nich zarówno bezrobotni jak też osoby chore - przebywające w szpitalach, osoby starsze z Domów Opieki Społecznej, więźniowie, bezdomni, osoby niepełnosprawne i uzależnione. Szczególną grupę wśród tych osób stanowią dzieci z biednych i patologicznych rodzin.

Czytaj więcej

Maciej Pałka, Maciej Tuora, Łukasz Kijek, "Lubelski Lipiec 1980"

Maciej Pałka, Maciej Tuora, Łukasz Kijek, "Lubelski Lipiec 1980"

W lipcu 2015 roku mija 35. rocznica "Lubelskiego Lipca '80". To wtedy w dniach 8-25 lipca 1980 roku w Lublinie i regionie wybuchło setki strajków, zapoczątkowanych strajkiem w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku. Strajki te były główną częścią wielkiej fali strajków, które przeszły w ciągu tego miesiąca przez całą Polskę, kończąc się w sierpniu 1980 roku powstaniem w Gdańsku "Solidarności".
 

Czytaj więcej

Szpak Marceli, Pałka Maciej "Cichy bunt. Tribute to Jacek Podsiadło"

Szpak Marceli, Pałka Maciej "Cichy bunt. Tribute to Jacek Podsiadło"

Rozległą twórczość Jacka Podsiadły czytać można na wiele sposobów: odnajdować w niej watki religijne, ekologiczne, autobiograficzne, miłosne, anarchistyczne. My jednak, prowadząc komiksowe warsztaty dla dzieci i dorosłych, skupiliśmy się na przenikającej wiele wierszy postawie cichego sprzeciwu, jednostkowego buntu przeciwko stereotypom, konwenansom i zastanej rzeczywistości, uznając ją za jedną z najbardziej aktualnych dzisiaj wartości tej poezji. 

Czytaj więcej

Tuora Maciej, Pałka Maciej "Poezja jest dla ludzi"

Tuora Maciej, Pałka Maciej "Poezja jest dla ludzi"

"Miasto Poezji" jest miejscem wyobraźni, jest metaforą, która odnajduje swój kształt; odnajduje realny, widomy kształt w Lublinie - na naszych oczach, ale i za sprawą sposobu, w jaki patrzymy na to miasto. "Miasto Poezji" tworzą wiersze i poeci, to oczywiste, ale swoje istnienie zawdzięcza też uważnym i czułym czytelnikom - ich odwadze, ich pasji. Bez nich nie byłoby tego miasta. 

Czytaj więcej

Pałka Maciej "Spotkanie z poetą 5 - Jakub Kornhauser"

Pałka Maciej "Spotkanie z poetą 5 - Jakub Kornhauser"

Niniejsza publikacja jest efektem warsztatów komiksowych z uczniami III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie prowadzonych w ramach programu “Miasto Poezji”. Dom Słów - pracownia komiksu 2016. Komiks przedstawia wybrane wiersze Jakuba Kornhausera zestawione z rysunkami stworzonymi przez uczniów liceum.

Czytaj więcej

Pałka Maciej "Lublin w powieści graficznej: 13 XII 1981, nr 2"

Pałka Maciej "Lublin w powieści graficznej: 13 XII 1981, nr 2"

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku na terenie Polski wprowadzono stan wojenny. W Lublinie pierwsze internowania zaczęły się już o godzinie 23.30. W tym samym czasie milicja wkroczyła do siedziby zarządu regionu "Solidarności" w Lublinie, a oddziały ZOMO zdemolowały większość pomieszczeń. Członkowie "Solidarności" zostali wyprowadzeni z budynku i internowani.

Czytaj więcej

Pałka Maciej "Lublin w powieści graficznej: Arka Pamięci"

Pałka Maciej "Lublin w powieści graficznej: Arka Pamięci"

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" buduje krajobraz kulturowy swojego miejsca (Lublin, Lubelszczyzna), opowiadając w autorski sposób o jego dziedzictwie kulturowym i historycznym. Siedzibą Ośrodka jest XIV-wieczna Brama Grodzka, będąca dawniej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i nieistniejącym już dzisiaj miastem żydowskim.

Czytaj więcej

Pałka Maciej, Konwerski Karol "A walk"

Pałka Maciej, Konwerski Karol "A walk"

This comic book is based on archival material provided by "Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN" and Izba Drukarstwa. The work containe illustrations based on original photographs by Stefan Kiełsznia, Henryk Poddębski and Ludwik Hartwig.

Czytaj więcej

Pałka Maciej, Konwerski Karol "Spacer"

Pałka Maciej, Konwerski Karol "Spacer"

Komiks powstał w oparciu o materiały archiwalne Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i Izby Drukarstwa. Wykorzystano materiał źródłowy w postaci fotografii Stefana Kiełszni, Henryka Poddębskiego i Ludwika Hartwiga.

Czytaj więcej

Słowa kluczowe