W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Kalendarz Solidarności

Kalendarium 1980-1981/Kalendarz 2015/20116 to wydawnictwo złożone z kalendarium historycznego od 1 lipca 1980 do 13 grudnia 1981 i kalendarza obejmującego okres od 1 lipca 2015 roku do 13 grudnia 2016. Na strony kalendarium będą składać się krótkie notatki o wydarzeniach które miały miejsce danego dnia, krótkie hasła problemowe poświęcone wybranym zagadnieniom istotnych dla Solidarności. Najważniejsza w części kalendarium będą grafiki Solidarności, powstałe w okresie od sierpnia 1980 do 1989 roku, a także skany istotnych dokumentów oraz fotografie. Kalendarz 1.07.2015-12.12.2016 będzie miał formę notatnika. Wydawnictwo poza tym, że będzie miało charakter użytkowy będzie również
pierwszym tak obszernym zbiorem grafik Solidarności oraz będzie wydawnictwem o charakterze edukacyjnym.


Nad wydawnictwem pracuje zespół złożony z plastyka Michała Jędrczaka, krytyka sztuki Jerzego Brukwickiego oraz Łukasza Kijek.

Kalendarz Solidarności

Słowa kluczowe