W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

"Józef Czapski 1896-1993 : spotkania - Lublin 1993 : materiały z sesji"

Wybrane referaty i szkice wygłoszone na sesji poświęconej Józefowi Czapskiemu i jego twórczości, zrealizowanej w Lublinie w dniach 26-28 maja 1993 roku. Całość opracowanych materiałów z sesji ukazała się w numerze kwartalnika literackiego "Kresy", w opracowaniu Magdaleny Ujmy. ("Kresy" nr 16 1993 r.)

"Józef Czapski 1896-1993 : spotkania - Lublin 1993 : materiały z sesji"

Słowa kluczowe