W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Julia Hartwig "Koleżanki i inne wiersze lubelskie"

Wybór wierszy "Koleżanki" miał swoją premierę przy okazji spotkania Julia Hartwig (1921 - 2017) In memoriam, które było hołdem złożonym poetce trzy miesiące po wielkiej stracie dla polskiej i lubelskiej kultury, jaką była śmierć Julii Hartwig.

Julia Hartwig "Koleżanki i inne wiersze lubelskie"

Opis:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Tom "Koleżanki i inne wiersze lubelskie" zawiera dwadzieścia jeden utworów Julii Hartwig, wybranych wspólnie przez poetkę i Tomasza Pietrasiewicza. Pierwsza wersja tego wyboru ukazała się drukiem w roku 2009 w tomie "Powroty", wydanym przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" z okazji przyznania Julii Hartwig nagrody poetyckiej "Kamień". Obecną edycję opracował redakcyjne i opatrzył wstępem Paweł Próchniak. Projekt graficzny przygotowała Małgorzata Rybicka.

Wiersze tworzące tom ukazują się w brzmieniu, jakie nadała im poetka podczas pracy nad ostatecznym kształtem wyboru. Wszystkie były wcześniej drukowane i w książce ułożone zostały chronologicznie. Pierwszy z tych wierszy - zatytułowany "Lublin 1946" - ukazał się na łamach czasopisma "Kuźnica" w roku 1946, a wiersze zamykające książkę pochodzą z tomu "Bez pożegnania", opublikowanego w roku 2004.

Ze wstępu:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

Poezja Julii Hartwig trwa przy życiu. Pozwala dostrzec, jak bardzo jest ono bujne, z jaką siłą zgarnia wszystko, co istnieje. Jak krzewi się w miejscach najbardziej nawet jałowych, w szczelinach, pęknięciach, w otwartych ranach.

 

Paweł Próchniak, Okruchy życia, w: Julia Hartwig, Koleżanki i inne wiersze lubelskie, Lublin 2017, s. 4

 Zobacz też:Bezpośredni odnośnik do tego akapitu

 

Słowa kluczowe