W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

W ramach działań Ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji kulturalnej miasta. Tak więc może on współtworzyć wizerunek naszego miasta. Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (zarówno z kraju jak i z zagranicy), a z drugiej strony w ramach tego programu ukazują się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach (historia, kultura), które są ważne dla Lublina, a wciąż mało znane.

Anna Jeziorkowska-Polakowska i Stanisław J. Dąbrowski "Żydowskie organizacje skautowe na Lubelszczyźnie 1916-1949"

Żydowskie organizacje skautowe na Lubelszczyźnie 1916-1949"  to publikacja pionierska, będąca pierwszą próbą podjęcia tematu dotyczącego historii żydowskich organizacji skautowych działających na Lubelszczyźnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Dodatkowym walorem pracy jest doskonałe opracowanie naukowe i edytorskie tekstu.

Prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert

 

Opracowanie stanowi znaczący wkład do badań okresu wymienionego w tytule, a ruchu harcerskiego szczególnie. Jest to bardzo ważne, gdyż obecnie często zapomina się, że II Rzeczpospolita była państwem, w którym żyły mniejszości narodowe, a ruch harcerski /skautingowy/ miał różne „oblicza narodowe”. Należy docenić fakt, że autorzy przypominają nazwiska młodych ludzi, po których w zdecydowanej większości pozostał tylko „popiół”.

Prof. nadzw. dr hab. Emil Horoch

Anna Jeziorkowska-Polakowska i Stanisław J. Dąbrowski "Żydowskie organizacje skautowe na Lubelszczyźnie 1916-1949"

Drogi Czytelniku,

z wielką radością przyjęliśmy informację o planowanej publikacji opracowania Żydowskie organizacje skautowe na Lubelszczyźnie 1916-1949 przygotowanego przez Dr Annę Jeziorkowską-Polakowską z Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego oraz Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Stanisława Jana Dąbrowskiego – redaktora i publicystę, przewodniczącego Komisji Historycznej Lubelskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. Niniejsza publikacja jest naukowym opracowaniem danych zebranych w trakcie badań przeprowadzonych samodzielnie przez autorów książki. Opracowanie to jest także próbą przedstawienia historii żydowskich organizacji harcerskich działających na terenie Lubelszczyzny. Przygotowano je na podstawie wszystkich dostępnych świadectw historycznych, dokumentów oraz fotografii ukazujących świat, którego już nie ma – świat, który miał znaczący wpływ na historię państwa polskiego. Po niemal tysiącletniej obecności Żydów w Polsce nietrudno jest dostrzec jej niezwykle bogaty wpływ na wszystkie sfery życia polskiego społeczeństwa – od gospodarki po kulturę i sztukę. Zagłada społeczności żydowskiej w czasie drugiej wojny światowej była czymś niewyobrażalnym.

Od czasów transformacji ustrojowej, jaka dokonała się w Polsce, widoczne jest jednak rosnące zainteresowanie materialną i duchową spuścizną pozostawioną przez polskich Żydów. Zarówno pojedynczy ludzie, jak i całe instytucje działają nie tylko na rzecz renowacji zabytków o wielkiej wartości architektonicznej, takich jak synagogi, czy miejsc pamięci uświęconych krwią ofiar Zagłady, jak cmentarze żydowskie czy byłe obozy koncentracyjne, ale także podejmują badania naukowe nad żydowską historią i kulturą. Przywracanie pamięci o prężnie rozwijającej się niegdyś w Polsce społeczności żydowskiej jest godne najwyższego uznania i szacunku. Ja, Julian, sam żałuję, że jako młody człowiek nie zostałem harcerzem i że mój syn Rafael również nie dołączył do żadnej organizacji harcerskiej, ponieważ idea skautingu jest wspaniała nie tylko sama w sobie, ale także jako forma samokształcenia, która do dziś jednoczy młodzież na całym świecie.

Jesteśmy szczęśliwi i wzruszeni, że autorom w wydaniu niniejszego opracowania pomógł Klub ROTARY Lublin Centrum, którego ja, Julian, jestem członkiem od 2005 roku.

Dziękujemy autorom za podjęcie trudu opracowania tematu i przygotowanie materiałów do pierwszego wydania w formie książkowej. Jesteśmy też niezmiernie wdzięczni całemu zespołowi Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz jego dyrektorowi Tomaszowi Pietrasiewiczowi. Doceniamy Wasze godne podziwu poświęcenie, by przywracać pamięć o tamtych czasach, tak naznaczonych niepojętym cierpieniem i niesprawiedliwością.

Julian i Raphael Mahari

 

Słowa kluczowe