Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Zuchwała kradzież w śródmieściu

W ubiegłym tygodniu donosiliśmy o zuchwałej kradzieży, której nieznani sprawcy dokonali w budce inwalidzkiej obok Sądu Okręgowego na Krak. Przedmieściu. Prawdopodobnie ofiarą ten samej szajki złodziejskiej padła sodówka Wincentego Rządkowskiego przy ul. Kapucyńskiej 7. Nocy onegdajszej zakradli się tam złodzieje, którzy po wybiciu otworu tylnej ścianie sodówki, dostali się do środka skradli z niej różne słodycze oraz wyroby tytoniowe, ogólnej wartości 1350 zł.