Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Zobowiązanie dr. Chaima Zajfsztajna

Doktor Chaim Zajfsztajn zobowiązał się do bezpłatnego leczenia ubogiej ludności żydowskiej:

Nieniejszym mam zaszczyt zawiadomić Prezydium Rady Żydowskiej [...], iż zobowiązuję się leczyć ubogą ludność żydowską m. Lublina bezpłatnie, przyjmować takową u siebie w mieszkaniu i chadzać na wizyty do mieszkań chorych [...].

Pacjentów miał przyjmować we własnym mieszkaniu przy ul. Św. Duskiej 20. Wiceprezes Judenratu Salomon Kestenberg podziękował w imieniu Rady dr. Zajfsztajnowi za bezinteresowne zaangażowanie na rzecz ubogich.

Uczestnicy

Zdjęcia

Miejsca

Źródła

Kategorie

Słowa kluczowe

Rodzaj wydarzenia