Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Złodzieje czuwają

P. Aleksander Wierzbicki, zam. przy ul. Łęczyńskiej 4, skarży się, że skradziono mu lustro wartości 80 zł. W dodatku niezamkniętej komórki. Nieznani sprawcy, uważali widocznie, że lepiej będzie jeżeli przeglądać się w niem będzie współczesna rzeczywistość polska, niżeli brudne ściany komórki. P. Kaziemiera Morawska (ul. Szopena nr. 17) nie zważała na targu za magistratem na torebkę ręczną a gdy poczęła uważać okazało się, że za późno, bo w między czasie nieznani sprawcy "ulżyli jej" (torebce) o 80 zł. P. Szachurskiemu Kazimierzowi (ulica Krochmalna nr 6) przeszukali nieznani sprawcy strych, zabierając sobie 6 małych plandeli i miedziany kocioł.