Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Zatwierdzenie składu Judenratu

Władze niemieckie zatwierdziły zaproponowany przez Żydowską Gminę Wyznaniową w dniu 7 stycznia skład osobowy Judenratu. W następujących słowach kompetencje Rady opisał Berek Kawe:

[...] "Judenrat" był niejako pośrednikiem między Niemcami a Żydami. Niemcy rozkazy wydawali przez "Judenrat", a ten pilnował, by zostały wykonane. Dostarczał też ludzi do pracy i zaspakajał wszelkie żądania Niemców [...].

W podobnym tonie kompetencje Judenratu zostały scharakteryzowane w sprawozdaniu przedstawionym władzom niemieckim:

[...] Chociaż praca Rady Żydowskiej sama w sobie rozpoczęła się oczywiście dopiero po swoim ukonstytuowaniu [nastąpiło to w dniu 25 stycznia, gdy dokonano wyboru Prezesa Judenratu oraz Wiceprezesa - J. Ch], należy podkreślić, że już po wkroczeniu niemieckiego Wehrmachtu do Lublina, 18 września 1939 roku – tak więc kilka miesięcy wcześniej – istniejąca jeszcze wtedy żydowska gmina wyznaniowa otrzymała ze strony władz niemieckich szereg zadań/poleceń, które wykonała. Polegały one przede wszystkim na dostawie niezliczonej ilości przedmiotów wyposażenia wnętrz / przeważnie łóżek, pościeli, mebli, lamp, zasłon itp., zarówno różnych przedmiotów codziennego użytku, jak i całego szeregu siły roboczej, jak na przykład niezbędnych rzemieślników. Codziennie jednak rozrastał się obszar działania Rady Żydowskiej – oprócz realizacji otrzymywanych od władz niemieckich rozkazów i poleceń [...], Rada Żydowska stała się centralnym punktem całego żydowskiego życia w Lublinie, zwłaszcza organem wykonawczym władz niemieckich i tym samym tylko dlatego została ona oficjalnie uznana [...].