Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Zatrzymanie Isera Korca

Funkcjonariusz Żydowskiej Służby Porządkowej Aron Szpiro, zatrzymał Isera Korca /zam. Grodzka 19/, który był poszukiwany za ucieczkę z aresztu karnego przy ulicy Browarnej 2. Poszukiwany miał zostać odprowadzony do aresztu, lecz stawiał opór i awanturował się, czego świadkami byli urzędnicy Judenratu oraz policjanci żydowscy: 1/ Bracławski Szloma Ber /goniec/, 2/ Brandt Pinches /kierownik Sekcji Gońców/, 3/ Fiszman Izrael /policjant/, 4/ Halbersberg Szyja /goniec/, 5/ Kornblit Izaak /policjant/, 6/ Lewin Josef /policjant/, 7/ Sznurmacher Srul Chil /policjant/ oraz 8/ Szpiro Mordechaj /policjant/:

[...] w wykonaniu zlecenia Arbeitsamtu-Judeneinsatzstelle zatrzymany został przez funkcjonariusza A. Szpirego Iser Korc [...], który zbiegł swego czasu z Obozu przy ul. Browarnej nr. 2. Oświadczyłem Korcowi [...], że mam polecenie z Arbeitsamtu odprowadzenia go do Obozu, na co tenże oświadczył, że nie pójdzie. W kilka minut potem usiłował Korc zbiec, został jednak przez funkcjonariuszy zatrzymany. Korc rozłożył się na ziemi i żadną miarą nie można go było odprowadzić. Na funkcjonariusza Szpirego Mordechaja, rzucił się zrywając mu opaskę, równocześnie szarpiąc go za klapę. [...] rzucił cały szereg wyzwisk pod adresem Służby Porządkowej jak "mam już dośc tych łobuzów - skurwysynów, ja zlikwiduję całą Policję" [...].