Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Zarekwirowanie koni żydowskim dorożkarzom i furmanom

Władze niemieckie zarekwirowały konie żydowskim dorożkarzom i furmanom; poszkodowani za straty nie otrzymali odszkodowania. Lista poszkodowanych obejmuje 52 nazwiska: 1/ Ajchenbaum Dawid /zam. Św. Mikołaja 23/, 2/ Apelzaft Brucha /zam. Ruska 10/, 3/ Aufszlag Chaim /zam. Kalinowszczyzna 10/, 4/ Aufszlag Szaja /zam. Kalinowszczyzna 12/, 5/ Berger Abram /zam. Kalinowszczyzna 37/, 6/ Berger Szloma /zam. Kalinowszczyzna 39/, 7/ Blajwajs Pinches /zam. Kalinowszczyzna 39/, 8/ Blajwajs Szymon /zam. Kalinowszczyzna 39/, 9/ Blumel Josef /zam. Św. Mikołaja 16/, 10/ Blumensztok Majer /zam. Krawiecka 39/, 11/ Brafman Judel /zam. Grodzka 20/, 12/ Brafman Pinches /zam. Lubartowska 55/, 13/ Bryfman Brandel /zam. Mostowa 4/, 14/ Bryfman Szloma /zam. Krawiecka 32/, 15/ Chaimowicz Jakub /zam. Krzywa 13/, 16/ Chudy Pajlit /zam. Króla Leszczyńskiego 72/, 17/ Cukier Ajzyk /zam. Jateczna 11/, 18/ Federbaum Abram /zam. Nadstawna 14/, 19/ Federbusz Alter /zam. Sienna 2/, 20/ Federbusz Szloma /zam. Sieroca 1/, 21/ Gewis Kiwa /zam. Sienna 9/, 22/ Glajchgewicht Pinches /zam. Lubartowska 21/, 23/ Glancszpigiel Szmul /zam. Nadstawna 20/, 24/ Goldsztajn Mojżesz /zam. Kalinowszczyzna 45/, 25/ Grynbaum Chuna /zam. Krawiecka 37/, 26/ Huberman Kopel /zam. Lubartowska 46/, 27/ Huberman Lipa /zam. Ruska 10/, 28/ Huberman Ruchla /zam. Lubartowska 46/, 29/ Jegier Pajsach /zam. Szeroka 44/, 30/ Kuczer Szmul /zam. Ruska 10/, 31/ Las Jankiel /zam. Św. Mikołaja 16/, 32/ Lejbchyn Szmul /zam. Towarowa 7/, 33/ Lewin Herszek /zam. Czwartek 6/, 34/ Lewin Lipa /zam. Krawiecka 21/, 35/ Lewin Moszek /zam. Zamojska 35/, 36/ Miler Chaja Ruchla /zam. Lubartowska 48/, 37/ Olender Abram /zam. Mostowa 7/, 38/ Nagiel Abram /zam. Lubartowska 47/, 39/ Nisenbaum Szmul /zam. Błotniki 4/, 40/ Pikierek Hersz /zam. Ruska 29/, 41/ Rozenberg Cudyk /zam. Białkowska Góra 16/, 42/ Szajtel Lejba /zam. Wąska 2/, 43/ Szyfman Zelman /zam. Lubartowska 45/, 44/ Tajtelman Fajwisz /zam. Krawiecka 17/, 45/ Uhr Josef /zam. Króla Leszczyńskiego 27/, 46/ Windbaum Srul /zam. Kalinowszczyzna 39/, 47/ Zylbercwajg Abram /zam. Lubartowska 58/, 48/ Zyngman Abram /zam. Jateczna 34/, 49/ Zyngman Dwojra /zam. Szeroka 39/, 50/ Zyngman Icek /zam. Krzywa 13/, 51/ Zyngman Matys /zam. Białkowska Góra 16/ oraz 52/ Zyngman Szmul /zam. Białkowska Góra 18/.

Judenrat zwrócił się do "Joint" z propozycją roztorzenia opieki nad poszkodowanymi; Rada zaproponowała pomoc finansową na zakup niezbędnego sprzętu, aby nadal mogli wykonywać swój zawód. Ze swojej strony skierowała do zajęcia się problemem radnego Josefa Wajselfisza:

[...] Ci ludzie [...] nie chcą przekształcić się w zawodowych nędzarzy i obarczyć społeczeństwo żydowskie m. Lublina ciężarem utrzymania ich rodzin. Ale dla umożliwienia tym ludziom dalszej egzystencji w dotychczasowym zawodzie potrzebna jest większa kwota gotówki, aby kupić dla nich konie. Należy działać energicznie i szybko, ponieważ tym ludziom grozi utrata prawa wykonywania zawodu, jeżeli przez dłuższy czas nie będą się pokazywali na postoju dorożek [...].

Uczestnicy

Źródła

Kategorie

Słowa kluczowe

Rodzaj wydarzenia