Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

"Zapotrzebowanie" na węgiel i owoce

Czarnocki Władysław (Narutowicza 53) zameldował o systematycznej kradzieży węgla, ogólnej wart. 70 zł. Kornelsztajnowi Josefowi (Królewska 17) skradziono około 1 tony węgla, 83 zł. Mitelman Henie (Olejna 5), skradziono 2 paczki jabłek po 50 klg., gąsior soku wiśniowego i śliwkowego (6 litr.), ogólnej wart. 250 zł. Węgrzeckiemu Jerzemu (Rusałka 15), skradziono 60 kg. drzewa rąbanego i około 500 klg węgla, wart. 40 zł. Na gorącym uczynku kradzieży został przyłapany Kotuch Franciszek (Cyruliczna 19). Gordon Rojzie (Bychawska 18) skradziono z piwnicy za pomocą oderwania kłódki 2 skrzynki jabłek, wagi około 80 klg. wartości 150 zł.