Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Z kroniki złodziejskiej - 24 marca

Brytnerowi Andrzejowi (Zamojska 39) skradziono ze strychu bieliznę, wartości 200 zł. Klarowi Izaakowi (Biłgorajska 27) skradziono z mieszkania za pomocą dobranego klucza 1600 zł. Gotówką, które znajdowały się w zamkniętej szufladzie. Masłowskiemu Stanisławowi (Zgodna 12) skradziono z mieszkania za pomocą dobranego klucza zegarek i garnitur męski ogólnej wartości 221 zł. Koleszakowi Michałowi z Piotrowic Dużych, gm. Garbów, skradziono z wozu na ul. Ruskiej kożuch wartości 175 zł.